Våre saker

Sør-Odal Venstre sier:

 • JA til redusert eiendomsskatt for bedrifter
  • Bedrifter tynges ned av store skattebyrder. Sør-Odal er en kommune med store arealer, og vi kunne hatt en fordel når det gjelder å tiltrekke seg bedrifter som krever litt plass. Men med svært høye satser for eiendomsskatt blir dette vanskelige å tiltrekke seg, og kommunen går glipp av mange arbeidsplasser og skattekroner.
 • JA til redusert eiendomsskatt for privatboliger
  • Eiendomsskatten kommer i tillegg til alle andre skatter og avgifter. I tillegg tar ikke skatten hensyn til betalingsevne, siden den går på huset ditt i stedet for inntekten din. Dette mener vi blir for tilfeldig, og vi ønsker at innbyggerne skal kunne beholde mer av inntekten sin selv. Lav eiendomsskatt vil også gjøre Sør-Odal mer attraktivt for nye innbyggere. En senkning kan dermed gjøre at vi tiltrekker oss noe av det vi trenger aller mest, nemlig unge mennesker med utdanning som er i etableringsfasen.
 • JA til flere arealer regulert til næringsvirksomhet
  • I næringslivet skjer ting raskt. Personer som planlegger å starte en bedrift har ikke alltid god tid til å vente på kommunens tidkrevende prosesser. Derfor vil vi tilrettelegge for næringsvirksomhet i god tid, slik at vi kan tilby arealer raskere. På den måten kan vi sikre oss flere bedrifter, som vil skape mange nye jobber og tiltrekke oss flere innbyggere.
 • JA til friskoler i grendene
  • Vi tror og håper nye Glommasvingen blir en av distriktets aller beste skoler. Likevel må vi tenke på at ikke alle elever eller familier passer inn i den samme boksen. Noen vil bo i grendene og ha skolen i sitt nærmiljø. Dette har mange fordeler, som kortere skolevei og potensielt høyere tilhørighet til nærskolen. Dessuten vet vi at initiativene for friskoler har kommet fra lokale foreldregrupper, som alltid vil sin grend og sine barn det beste. Vi mener det er galt at kommunen slår ned slike positive initiativer fra innbyggerne.
 • JA til flere togavganger Kongsvinger-Oslo
  • Mange i kommunen vår pendler til Kongsvinger, Romerike og Oslo. Dette er bra, fordi toget er et miljøvennlig og raskt transportmiddel. Bruk av kollektivtransport handler i stor grad om enkelhet og hyppighet, så vi ønsker flere togavganger, slik at det blir enda enklere å ta toget i jobb eller fritid. Dette er bra for mennesker og miljø.
 • JA til elbil-ladere ved Skarnes stasjon
  • Flere og flere nordmenn skaffer seg elbil. Dette gjelder også i Odalen, og vi mener det bør finnes elbil-ladere sentralt på Skarnes. På den måten kan pendlere lade elbilen mens de er på jobb, og folk kan bruke laderne i flere andre sammenhenger. Ladeplass for forbipasserende i sentrum kan også øke handelen på Skarnes.
 • JA til sykkelhotell ved Skarnes stasjon
  • Sykkel er bra for folkehelsa og miljøet. Dessuten er det et billig fremkomstmiddel, så lenge eieren får ha den i fred. Vi ønsker at flere pendlere skal kunne sykle til stasjonen, låse den inn i et “sykkelhotell”, og hente sykkelen like fin etter arbeidsdagen.
 • JA til lengre åpningstider på biblioteket
  • Biblioteker er viktige i et lokalsamfunn. Folk i alle aldre kan finne spennende og interessante bøker og låne dem helt gratis. I tillegg har biblioteket vårt mulighet for spill, dataspill og andre sosiale aktiviteter. For mange er biblioteket et sted man kan roe seg ned og få påfyll. Biblioteket vårt er veldig godt, men dessverre har det korte åpningstider, og dette vil vi gjøre noe med. Vi vil i tillegg teste en prøveordning der lånekortet fungerer som inngangskort, slik at man kan komme seg inn utenfor vanlig åpningstid.
 • JA til dyrepoliti i vårt distrikt
  • De aller fleste behandler dyrene sine på en veldig god måte. Likevel ser vi gang på gang tilfeller der dyr har blitt behandlet dårlig. Dette gjelder både kjæledyr som hund og katt, landbruksdyr som ku og gris og i visse tilfeller ville dyr. Brudd på Dyrevelferdsloven må avdekkes og straffes som andre lovbrudd, og derfor trenger vi dyrepoliti i distriktet vårt. Alle skal ha det bra i Sør-Odal, og dette gjelder også dyrene.
 • JA til utlånsordninger som BUA i Sør-Odal
  • Gratis utlånsordninger for sportsutstyr må ha sterk politisk støtte. I Sør-Odal gjør BUA en svært god jobb, og hjelper mang en odøling med idrettsutstyr av diverse slag. Ordningen når ut til folk i alle aldre og livssituasjoner, og det er akkurat slik det skal være. Utlån av utstyr er miljøvennlig, sosialt og godt for folkehelsa. Sør-Odal Venstre støtter BUA i Sør-Odal, og mener kommunen må tilrettelegge etter utlånsordningens behov.