Hets fra Rødt

Innlegget også publisert i Oppland Arbeiderblad den 09. august 2019