Et grønt og levende Bekkestua

Bekkestua er et godt sted å bo, med nærhet til både marka og byen. Venstre vil ta vare på grønne lunger og gode boområder, samtidig som vi bygger et levende handelssentrum for fremtiden.

Venstre vil sikre at innbyggerne får reell innflytelse over utviklingen av sine nabolag og fremtidens Bekkestua. Vi vil etablere flere møteplasser, og utvikle en kulturgate fra Presterud gård til brannstasjonen. Sentrum av Bekkestua må utvikles på de gående og syklendes premisser.

Venstre vil:

  • jobbe for at Bekkestua sentrum blir bilfritt
  • etablere en ny lokal klubbscene på Bekkestua
  • etablere et nytt kulturhus for ungdom som utfyller Arena Bekkestua
  • beholde Bekkestumyra som et grønt nærområde og en viktig grønn korridor mot Høvik
  • sikre innbyggerne reell innflytelse over utviklingen av Bekkestua
  • legge hele Bærum inn i Ruters takstsone 1

10 grunner til å stemme Venstre