Med dialog, samarbeid og felles visjon, klarer vi å skape Skien Sentrum til beste for alle, tror Ole Røed

Illustrasjonsfoto Skien by

Hva vil vi med byen vår?

Spørsmålet i overskriften stiller innehaver av en av byens eldste håndverksbedrifter, Elisabeth Moen.

Eierne av to av Skiens ærverdige forretninger, Else Marie Hoff og Elisabeth Moen skriver onsdag 14. august leserinnlegg i henholdsvis TA og Varden hvor de uttrykker bekymring for utviklingen av Skien sentrum. Hoff har vært i sentrum i 36 år og Moen i hele 108 år, og nå liker de ikke utviklingen. Begge peker på at Skien har et uforløst potensial som sommerby, turistby, middelalderby. De savner et levende bymiljø og et tydelig sentrum med god framkommelighet både sommer og vinter.

På de få årene jeg har bodd i Skien, ser jeg også at butikker er lagt ned, og at det er altfor mange tomme lokaler, samtidig registrerer jeg at det skjer mye i bybildet. Det kan være mulig at det tidligere er gjort noen prioriteringer som har slått uheldig ut, men jeg har stor tro på framtida i sentrum. Arkadens oppblomstring og den oppussingen av fasadene man ser, vitner om at det er flere som gjør det samme og tør å satse.Uheldigvis medfører det siste mye anleggsstøy og mindre fremkommelighet akkurat i sommer. Nå er arkeologene snart ferdig med utgravingene på Landmannstorget. De finner mye interessant fra middelalderen, en spennende historie som kan formidles på beste måte.

Nav flytter snart inn i sentrum og bygget de har holdt til i blir adminisitrasjonsbygg for fylket. At Skien og Tønsberg på hver sin måte blir sentrale fylkeshovedstader, ser jeg ikke som noe problem. Sykehjem i Kverndalen, togstopp i fjellet, et nytt Landmannstorget med lekeplass og grønn lunge. Nav, et nytt Ibsenbibliotek. Det kan bli en akse på tvers i byen, med et yrende liv.

Skien hadde, slik jeg ser det, tjent på å få åpnet enda mer opp den lange aksen Hjellen/Fiskeslepet – Ibsenparken – Skien kirke. Dette er et langtidsprosjekt, fordi det også må løses noen trafikale problemer først. Jeg vet det er flere som tenker slik, men det er ikke vesentlig for livet i sentrum.

Venstre er et parti for gründere og småbedrifter og fra sentralt hold jobbes det beinhardt hele tiden for å gjøre vilkårene for nyetablering bedre, slik at flere kan lykkes med sine prosjekter. Det vil også påvirke Skien. Når det gjelder Skien Venstres visjoner for sentrum av byen vår, har vi vedtatt følgende i vårt program:

Skien Venstres framtidsbilde av Skien 2030:

“Det er travelhet og stor aktivitet i Skien sentrum. Byen har omdømme som en livlig, grønn og bærekraftig by. Arbeidsplassene er mange og varierte, unger og ungdom er på farten i trygge bygater. Veier og gater i sentrum er sykkelprioriterte; bilene er velkomne, men underordner seg gående og syklende. Mange bor i sentrum. Trær og planter er en del av bybildet. Tilbudet av handel, kultur og sosiale møteplasser for alle aldersgrupper er fargerikt og sammensatt. Biblioteket er samlingssted midt i sentrum. Det er ukomplisert og trygt å komme fra bopel til skoler og barnehager, til arbeidsplasser, fritidsaktiviteter og kulturopplevelser.”

Vi må lytte nøye til alle de som er med på å skape et pulserende byliv, men det finnes ingen «kvikkfix». Det er ikke unikt for Skien at det er motstridende interesser og ulik oppfatning av hvordan utviklingen skal være. Elisabeth Moen nevnte for meg i går at hun savnet en handelsstandsforening. Skien By bør etter min mening ta denne rollen, i det minste må handelsstanden selv finne ut av hvordan de vil organisere seg. Jeg tror Skien er på rett vei. Med dialog og samarbeid og felles visjon får vi det til.

Ole Røed

listekandidat Skien Venstre