Omsorg og velferd

Care worker giving an old lady her dinner in her home., foto: Venstre

Venstre ønsker en trygg og verdig eldreomsorg for alle innbyggere. Eldre må i langt større grad få mulighet til å ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra kommunen. Det er behov for et mer fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov. En god eldreomsorg er et aktivum for kommunen og gjør oss til et attraktivt sted å bosette seg.

Venstre er partiet for omsorg og velferd:

✔ Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering skal brukes slik at de som har behov for det kan beholde og gjenvinne verdighet og trygghet.

✔ Vi vil satse på kultur – og aktivitetstilbud til eldre slik at eldre og de som har behov for omsorg blir sikret en meningsfull hverdag integrert med resten av tilbudet i kommunen.

✔ Vi vil bygge et helsehus for fremtidens helseutfordringer slik at vi får et helsetilbud nært der stjørdalinger bor. Videre ønsker Venstre å utvide tilbudet innen Ortopedi, Urologi og Onkologi. Vi vil også ha sykepleiedrevne poliklinikker innen Hjertesykdommer.

Videre vil Venstre:

· Innføre tilsynslegeordning ved bosentrene.

· Etablere en egen demensby i tilknytning til dagens tilbud i Fosslia.

· Forsøke VR teknologi til eldre.

· Utrede bofelleskap for psykisk syke.

· Opprette flere lærlingplasser ved sykehjem og institusjoner.

· Folk i Stjørdal skal få rett hjelp av de rette folka.

· Utvikle flere sosiale treffpunkt for ulike målgrupper.

· La Brukerstyrt Personlig Assistanse være et reelt valg.

· Legge til rette for at alle eldre kan delta i arrangementer i regi av arrangementsbyen Stjørdal.