Trenger begge barnehagetomtene på Rotnes

Tomt ved Svartkruttveien avsatt til barnehage i kommuneplanen., Nittedal Venstre

Venstre vil at alle småbarnsforeldre skal ha frihet til å velge barnehage til sine barn, blant et variert tilbud av gode offentlige og private barnehager. Vi vil bygge en ny barnehage i Rotnes-området slik at flere barn kan få barnehageplass i nærheten av der de bor.

To barnehagetomter

Det er avsatt to tomter til barnehage i kommuneplanen, en tomt sør for Svartkruttveien mellom rådhuset og Kruttverket, og en tomt innerst i det planlagte byggefeltet Rotneshagen med innkjøring fra Nittedal stasjon. Med den boligveksten som allerede er vedtatt i Rotnes-området, vil vi i løpet av kort tid ha behov for å bygge barnehage på begge disse tomtene. Når vi skal bestemme hvor vi skal bygge først, er tiden det tar før barnehagen kan stå klar et viktig moment. Ut fra det vi kjenner til, er det bygging av barnehage sør for Svartkruttveien som lar seg realisere først.

Barnehage sør for Svartkruttveien nå

Den tomten som kan omreguleres til barnehage raskest, er tomten ved rådhuset, sør for Svartkruttveien. Fylkesmannen henviste først til såkalte rekkefølgebestemmelser, og la inn innsigelse i kommuneplanen mot å bygge på denne tomten. Rett før sommeren vedtok kommunestyret at kommunen skulle gå til mekling med fylkesmannen, og resultatet av forhandlingene ble at kommunen kan omregulere tomten sør for Svartkruttveien til barnehage. Når kommuneplanen blir vedtatt i kommunestyret i august, ligger alt til rette for å starte arbeidet med å planlegge og bygge ny barnehage sør for Svartkruttveien til glede for barn og foreldre i Rotnes-området.

Barnehage i Rotneshagen vil komme

I kommuneplanen er det også avsatt arealer til barnehage i tilknytning til utbyggingen av Rotneshagen nær Nittedal stasjon. Det er bra, men erfaring viser at en barnehage ikke kan tas i bruk på denne tomten i løpet av de nærmeste 4 årene. Det må bygges vei og bygges ut store deler av utbyggingsområdet før tomten kan bebygges. Inntil det er etablert vei inn til tomten kan vi selvsagt ikke bygge barnehage der. Derfor er det ikke mulig å bygge og ta i bruk en ny barnehage i Rotneshagen nå. Venstre vil med bakgrunn i dette bygge ny barnehage sør for Svartkruttveien, men samtidig starte planleggingen av ny barnehage i Rotneshagen. På den måten kan vi oppnå målsetningen om tilstrekkelig barnehagekapasitet i nærheten av der barna bor på Rotnes.