Elevboliger, kollektiv-, ferge- og hurtigbåtilbud i Nordland

Foto: Simen I. Vangen

Nordland Venstre vil bygge elevboliger for videregående elever som må flytte hjemmefra for å gå på skole. Vi vil ha billigere og bedre kollektivtilbud og vi vil reversere kuttene til Senterpartiet, Ap, SV og KrF på ferge- og hurtigbåtene.

Hele vårt program kan du lese her eller du kan lese vår valgbrosjyre som er kortere.

Er du mest opptatt av gode samferdselstilbud i hele Nordland kan du lese hva vi vil gjøre på dette området her.

Elevboliger, videregående utdanning, fagskoler og høyere utdanning finner du mer om her.

Vår førstekandidat er Arne Ivar Mikalsen fra Hadsel, og andrekandidaten er Anja Johansen fra Vågan. Tarjei Svalbjørg fra Steigen er vår ungdomskandidat på en 3. plass på lista. Resten av valglista finner du her.