En skole for framtida

Marcus Holst-Pedersen er Viken Venstres ungdomskandidat, og Solveig Schytz er 1. kandidat

Ingen elever er like, og ingen lærere er like. Derfor vil Venstre vil ha et skolesystem som vektlegger individuell tilpasning og gir rom for valgfrihet. Vi synes det er viktig å få ut det potensialet som hver og en av oss representerer. Venstre vil jobbe for en skole som løfter hver enkelt elev.

Utdanning er det viktigste tiltaket for å utjevne sosiale forskjeller, og det er viktig at ingen faller utenfor. Da må elever ha tilgang på gode rådgivere og helsepersonell når de trenger det, samtidig som lærere får bruke så mye tid som mulig på undervisning.

Venstre vil:

  • ha fritt skolevalg i videregående skole, med sikkerhet for at reiseveien ikke blir urimelig lang
  • ha nettbaserte fag som supplement til skolens vanlige fagtilbud
  • etablere et studietilbud innen e-sport, og undersøke muligheten for å bruke spill i ulike skolefag
  • styrke rådgivningstjenesten og sikre en lett tilgjengelig skolehelsetjeneste
  • gi elevene digital tilgang på skolehelsetjenesten og rådgivere
  • ikke tillate narkotikaaksjoner med hund eller kameraovervåkning i skoletiden
  • sikre nødvendig etter- og videreutdanning av lærere
  • skape arenaer som samarbeid mellom skole, næringsliv og kommuner

 

Les mer i valgprogrammet