Hagefest og flerkulturell valgkampåpning

Vi hadde hagefest og flerkulturell valgkampåpning 15. august. Oppmøtet var stort, og diskusjonstemaet for festen var hvordan Lørenskog skal bli Norges beste flerkulturelle kommune å bo i. Vi var alle enige om at vi er langt på vei.

Ulike språk, samme erklæring

Det finnes ingen enkle løsninger, men sosiale sammenkomster og det å møte folk vi ikke kjenner er noe av det viktigste. Det er spennende å møte mennesker med en annen kulturbakgrunn. En mer mangfoldig matkultur er et tydelig tegn på at Norge er blitt et flerkulturelt land, men vi kan bli mye mer nysgjerrige på hverandre som mennesker og hvilke historier vi har.

Takk for hagefesten!

 

Abid med appell

Abid Raja tok seg tid til både små og store på hagesfest i Lørenskog.

Mange gode samtaler

 

På lag med biene!