Økonomi

Vi tar den nødvendige jobben med å si nei til uansvarlig pengebruk. Kommunen må sette tæring etter næring og skape økonomisk handlingsrom gjennom en sterkere styring av og lojalitet til kommunens budsjett.

Vi vil:

  • vurdere nivået og organisering av kommunale tjenester
  • vurdere økt bruk av inter- kommunalt samarbeid
  • sikre at nødvendige kommunale planer er utarbeidet
  • ta godt vare på fellesskapets eiendommer
  • aktivt rekruttere vikarer fra skole/universitet
  • avvikle driften av Sagatun