Kan en veg være et miljøtiltak?

Sykkelfelt som en del av vegbanen., Ukjent

Norske byer må ta grep for å begrense veksten i biltrafikken. Regjeringen har satt som mål at personbiltransporten ikke skal øke, selv om befolkningen og økonomien øker. Da trengs både investeringer og reguleringer. Dette er en formidabel utfordring, som skal løses gjennom byvekstavtalene.