Kommunesammenslåing – elefanten i rommet?

For 4 år siden snakket vi nesten ikke om annet enn kommunesammenslåing. Nå har det nærmest vært øredøvende stille.

Utfordringene er minst like store, forskjellen er kun at nå vet vi hvordan det ble.

La det være sagt: Frosta Venstre vil jobbe for en kommunesammenslåing i kommende periode.

Dette bør skje snarest mulig. Jeg skal kort forklare hvorfor.

Som folkevalgte er det vår plikt å sikre tjenestene til innbyggerne på Frosta. Det viktigste vi må ha fokus på nå, er å sette Frosta i stand til å produsere de tjenester som fremtidens frostingen skal ha. Slik kommunen er rigget i dag, er det lite håp om å nå fremtidens krav.

Vi tror det er viktig at de kommuneansatte får tilhøre et faglig fellesskap. I dag er det mange små fagfelt i kommunen hvor enkeltpersoner er ansatt uten nært kollegialt nettverk. Dette er utfordringer både innenfor teknisk og landbruk, innen helse og kan hende i oppvekst også. Skal vi klare å sikre rekruttering av nye og beholde de flotte medarbeiderne i Frosta kommune, må vi sikre større fagmiljøer.

Som frivillig liten kommune ,har vi satt oss i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi har kuttet kostnader med 4 millioner kroner pr år, til sammen 12 millioner kroner. I tillegg har vi brukt opp sparepengene våre. De fleste av oss har kanskje ikke merka så mye til det, vi får stort sett de samme tjenester som før og kan hende med samme kvalitet også. Men det er Frostinger som har merket disse kuttene mye mer enn andre. Nedleggelsen av dagsenteret på Varpet er en direkte konsekvens. Opp til 15 personer som ble direkte berørt av dette.

Synes vi det er greit? Hva vil bli det neste? Ungdomsklubben? Dagtilbudet for demente? Vann i bassenget på skolen?

Godt valg

Stig Morten Skjæran

ordførerkandidat Frosta Venstre