Pål og Ragnhild i møte med minister Iselin om Campus Kristiansund

Møte om Campus Kristiansund med forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Fv. Kjell Johan Vatne, Pål Farstad, Iselin Nybø, Ragnhild Helseth og Roland Mauseth, "Foto: Kristiansund Venstre"

Campus Kristiansund var tema da Pål Farstad og varaordfører i Kristiansund Ragnhild Helseth møtte forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i Molde onsdag 21.august. Prosjektleder Roland Mauseth ga en orientering om status i campusprosjektet

Det er stor fremdrift i arbeidet med å realisere Campus Kristiansund. Like ens er entusiasmen på topp hos politikere fra alle partier og hos næringsliv. Høgskolesenteret i Kristiansund har nå økende antall studieplasser innenfor en rekke fag. Høgskolen i Molde er nær samarbeidspartner. Også Dronning Mauds institutt i Trondheim leverer studieresultatene til Kristiansund.

Reguleringsarbeid og byggeplaner for Campus Kristiansund på tomta ved Devoldholmen er godt i gang. Eksterne erfarne eiendomsutviklere er under arbeid.

Ministeren rakk å besøke flere steder på sin turne disse to augustdagene. Tirsdag 20.august var hun tilstede og holdt åpningstalen ved starten av studieåret ved Høgskolen i Volda.

Iselin Nybø, minister for forskning og høyere utdanning, får orientering om Campus Kristiansund av Roland Mauseth, Ragnhild Helseth og Pål Farstad