Postkort fra Brussel

Laget av: Øyvind Fjørtoft

Mens valgkampen pågår for fullt hjemme i Norge, sitter jeg på sidelinja. Jeg er én av de få som holder Brussel-maskineriet i gang i august, mens folk flest er på ferie. I en relativt rolig arbeidsperiode passer det seg derfor fint med noen refleksjoner rundt hva Europasamarbeidet betyr for Molde – og om det å sitte på sidelinja.

Stemninga i Brussel er svært spesiell om dagen. Europaparlamentsvalget er så vidt overstått, og maktspillet pågår for fullt bak kulissene for å få lederskaps-kabalen til å gå opp. Min jobb er å følge med på det hele. EU-kommisjonens nye president, Ursula von der Leyen presenterte i juli sin ambisiøse visjon for Europa[1]. Blant annet skal Europa bli verdens første klimanøytrale kontinent. Veldig mange viktige debatter og beslutninger vil bli tatt i Brussel de kommende årene. Uten EU-medlemskap får dessverre ikke norske politikere og diplomater direkte tilgang til disse diskusjonene. Vi står på gangen og venter på at andre tar avgjørelser som også får konsekvenser for Norge.

 

For eller mot EU-medlemskap – det er ikke nødvendigvis den rette diskusjonen å ta før årets lokalvalg. Men de politiske kreftene som vil ha Norge ut av EØS-avtalen vil ikke det beste for norsk næringsliv. Som Trine Skei Grande fremhevet under partilederdebatten 12.august; EØS-avtalen er helt grunnleggende for økonomisk vekst i distrikts-Norge. Også på Rundebordskonferansen, arrangert 18.juli i Molde, var mange opptatt av å minne publikum på Norges nære forhold til EU. Espen Barth Eide (Ap) starter dagen med å poengtere at vi er alle europeere, og at vi faktisk blir mer og mer en del av Europa gjennom økt utveksling av varer, folk og tjenester. Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco, trekker også fram Europas viktighet for norsk gasseksport. Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans hos Nordea, sier rett ut at Norge er «avhengig av Europa»[2]. Dette gjelder ikke bare når det kommer til gass. Investorer blir mer og mer opptatt av klima og grønne investeringer, og EU sliter med å ro i land sine egne klimamål. Enkelte medlemsland får fortsatt 90% av elektrisiteten sin fra kullkraft. Norsk bærekraftig energi kan bli en framtidig gullgruve – med Europa som hovedmarked.

 

Vi vet alle hvor viktig EU er for norsk eksport. 80% av norske eksportvarer selges til EU. Og vi vet også at de bedriftene som står for mange arbeidsplasser rundt om i kommunene gjerne er de som driver med internasjonal eksport. Og det er ikke bare i energibransjen at Europa er et viktig marked. La oss ta noen eksempler hjemmefra. 61% av Glamox inntekter i 2018 kom fra det Europeiske markedet (uten å telle med Norge, som representerer 29%)[3]. Salg til EU står også for 30-40% av Brunvolls inntekter[4]. Jeg kunne fortsatt. Europa er også viktig for utdanning og forskning. Europeisk samarbeid, ERASMUS-programmet og EU-midler til forskning ligger sentralt i Høgskolen i Moldes 2025-Strategi[5]. Men hva med de små og mellomstore bedriftene? De som ikke driver eksport til EU? Europa er nemlig viktig for dem og. EØS-avtalen sikrer at Norske bedrifter og privatpersoner får full tilgang til EU-markedet. Det betyr at import av europeiske varer blir billigere og lettere. Alle de europeiske varene vi finner i våre butikker hadde vært mye dyrere uten EØS-avtalen. EØS-avtalen sikrer også at norsk ungdom kan studere og jobbe hvor de vil i Europa. Vi er et lite land, men tilgangen til EU-markedet gjør norske bedrifter konkurransedyktige.

 

Å stemme mot europasamarbeid er å stemme mot klimaet. Klimautfordringene vi står ovenfor i dag er globale – løsningene kan derfor ikke være nasjonale. Å stemme på et parti som vil ha Norge ut av EØS er også å stemme imot verdiskapning og nye arbeidsplasser over hele vårt langstrakte land. Vi må ikke glemme at også Molde er en Europeisk by. Godt valg!

Av Elise Tingvoll

 

Kilder:

[1] Ursula von der Leyen: “A Union that Strives for More – My Agenda for Europe”, 2019. https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/20190716RES57231.pdf

[2] Mine egne notater fra konferansen. Tar helt og fullt ansvar for feilsiteringer.

[3] Glamox – Årsrapport 2018 https://glamox.com/corporate/glamox-group-financial-reports

[4] Brunvoll – Årsrapporter 2014, 2015 og 2016 (2017 og 2018 ikke tilgjengelig). https://www.brunvoll.no/about/financial-information

[5] https://www.himolde.no/om/strategi/index.html