Dokumenter – sykehussaken

Dokument, Alstahaug Venstre

Vår ordførerkandidat, Hanne Nora Nilssen, har over flere måneder hatt korrespondanse med Helgelandssykehuset i forbindelse med sine innsynskrav. Siden Helgelandssykehuset ikke følger opp sine lovnader om å legge ut alle henvendelser, spørsmål og svar i tilknytning til Helgelandssykehuset 2025-prosessen på sin nettside, velger vi i Alstahaug Venstre å publisere noen dokumenter.

Hanne Nora Nilssen har jobbet mye med sykehussaken, og det har blitt mange brev og mail til Helgelandssykehusets administrasjon, styret i Helgelandssykehuset og Helse-og omsorgsdepartementet. Nedenfor presenterer vi noen av henvendelsene, samt svar fra Helgelandssykehuset og Helse og omsorgsdepartementet.

Brev til styret i Helgelandssykehuset:

Brev til styret i Helgelandssykehuset_15052019
Brev til styret i Helgelandssykehuset_20052019
Brev til styret i Helgelandssykehuset_17062019

Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helgelandssykehuset:

HOD sender anmodning til HSYK1 29042019
HOD sender anmodning til HSYK 15052019
Departementets svar på klagesak av 09072019_Innsyn av 10april
Departementets svar på klagesak av 26072019_Innsyn av 19juni

Den 12.august mottok Nilssen flere dokumenter fra Helgelandssykehuset i tilknytning til innsynsbegjæringen hun sendte 10.april. Dokumentene Helgelandssykehuset da sendte er disse som er lagt til nedenunder:

20190227 RE_ Møte

20190305 Drøftingspunkter til ettermiddagens møte

20190305 Drøftingspunkter Vedlegg 1 Alternativer til vurdering av økonomisk bæreevne

20190305 Drøftingspunkter Vedlegg 2 Aktivitetsfremskrivning HSH_13.04.2016 oppdatert mai 16

20190305 Drøftingspunkter Vedlegg 3 Fokusområder driftsøkonomi – oppsummering per alternativ

20190305 HSYK – Økonomisk bæreevne

20190305 RE_ Alternativer og tidsplan økonomisk bæreevne Helgeland

20190305 RE_ Møte

20190306 Referat fra møtet HSYK – Økonomisk bæreevne

20190306 Referat fra møtet Vedlegg 1 Referat

20190308 Aktivitet ved ulike alternativer HSYK

20190308 Aktivitet Vedlegg 1 Akt pr alt

20190308 Aktivitet Vedlegg 2 Aktivitet PP

20190311 Bæreevne Helgeland

20190312 Presentasjon og agenda til dagens møte – Kopi

20190312 Presentasjon og agenda til dagens møte

20190312 Presentasjon Vedlegg 1 Aktivitet for ulike alternativer HSYKmote120319

20190312 Styresak

20190313 Bæreevneanalyser

20190313 RE_Styresak

20190313 RE_SV_ Styresak

20190313 SV_ Styresak Vedlegg 1 Alternativer til vurdering av økonomisk bæreevne (02 – fam) 20190313

20190313 SV_ Styresak

20190313 SV_Styresak Vedlegg 2 psyk_122017

20190314 HSYK bæreevne – presentasjon til arbeidsmøtet 15.3

20190314 HSYK bæreevne Vedlegg 1 Styremøte 27.03.2019 – for arbeidsmøte 15.03.2019

20190315 Bæreevneanalyse HSYK

20190316 Gjennomgang av økonomianalyse

20190318 SV_ SV_ Styresak

20190319 RE_SV_ Styresak

20190320 FW_ Gjennomgang av økonomianalyse NB Hulda

20190321 Bæreevneanalyser HSYK

20190321 Presentasjon til arbeidsmøte Bærekraftanalyse 21.03.2019

20190321 Presentasjon til arbeidsmøte Vedlegg 1 Styremøte 27.03.2019 – til arbeidsmøte 21.03.2019

20190322 HSYK 2025 – Bæreevne presentasjon v0.95

20190322_HSYK 2025 – Bæreevne Vedlegg 1 Presentasjon til styremøtet 27.03.2019_v0.95

20190324 RE_ HSYK 2025 – Bæreevne presentasjon v0.95

20190325 HSYK 2025 – Presentasjon bæreevne v0.96

20190325 HSYK 2025 – Presentasjon bæreevne Vedlegg 1 Presentasjon til styremøtet 27.03.2019_v0.96

20190326 HSYK 2025 – Bæreevne presentasjon v1.0 til styremøtet 27.03.2019

20190326 HSYK 2025 Bæreevne presentasjon Vedlegg 1 Presentasjon til styremøtet 27.03.2019_v1.0

2018-10-18_Master – Analysemodell DMS Br.Sund_v1.1 – uten sladding
2019-04-24_FDV, kapitalkomp., avhend. og egenfin., NNV ink. MSJ_v1.0 – uten sladding
2019-04-24_Investeringskostnad pr. alternativ inkl. MSJ v1.0 – uten sladding