La oss investere i byarkitekt

Foto: Privat

Skien Venstre vil ha en byutviklingspolitikk hvor innbyggernes behov går hånd i hånd med bærekraft, historie og egenart. Skiens potensial i omdømme, utvikling og vekst, finner vi ved å bygge videre på byens stedskarakter, byens signatur.

Klarer vi å « designe» dette uten en dedikert byarkitekt? Jeg ønsker meg en, på byens vegne. Spør du skiensfolk mener de aller fleste at byen har mye å vise til. Men de mener også mye er uforløst. Og svært mange peker på at Skien må utvikle særpreg og det vi er alene om. Ikke nødvendigvis bli en by lik alle andre.

Da må vi fortelle vår egen innholdsrike historie. Fortelle om utvikling, særtrekk og enkeltpersoner som har påvirket både lokal og nasjonal samfunnsutvikling, kultur- og næringsliv. Framheve geografien med våre to vannspeil som er unike og hvor kontakten med vannet tilfører oss bo- og livskvalitet. Ta vare på og bygge videre på særpreget bebyggelse og bygningshistorie, ikke rive feil, og omhyggelig vurdere hva nye bygg tilfører omgivelsene.

Mye av dette ivaretar vi allerede. Men klarer vi helt å se alt dette i sammenheng, «designer» vi byen med våre stedegne kvaliteter rariteter og særpreg som basis? Ville vi klart dette enda bedre med en byarkitekt på laget?

Personlig hadde jeg gjerne engasjert en byarkitekt som «så oss» utenfra. Som var med å utvikle og påvirke planer, var uavhengig og overtydelig på konsekvenser av utbygging, av utbyggeres forslag, administrative tilrådinger og politiske vedtak. Som utfordret oss politikere på mer enn høyder, volum, fasadeforlengelser og stedstilpasning, men også på det! Og som i større grad utfordret innbyggere og politikere til engasjement og bredere debatt.

Ville ikke den stillingen vært «tjent inn» dersom vedkommende, i samarbeid med de gode ansatte vi allerede har innen byutvikling og plan og lokale politikere, bidro til å utvikle tydelige prinsipper for byutvikling med større vekt på historien, estetikken og arkitekturen?

Vi vet hvor viktig estetikk og arkitektur er for opplevelse av en by, et sted. God arkitektur begynner med plan og gode sammenhenger og avsluttes med gjennomførte detaljer og varige materialer. Men arkitektur handler om mer enn hvordan et bygg ser ut. Det handler også om rommene mellom byggene, stedene som påvirker oss, gir oss lyst til å møtes, til å delta. Den delen blir særlig viktig når det skal fortettes, fordi rom og vegger blir en del av dagliglivet.

Da må bebyggelsen ha variasjon og kvalitet. Fasadene vi skal gå langs må ha detaljer vi gledes over når vi går. Aldeles ikke være en vindusløs garasjevegg. Utenomhusplaner med grønnstruktur av trær, busker, blomster og nyttevekster skal være en selvsagt del av bildet, for rekreasjon, hvile og lek.

Skien Venstre vil bidra til å utvikle gode lokalmiljø i hele kommunen, lokalmiljøer med varierte, mangfoldige og sosialt bærekraftige nabolag. Sentrum er også et lokalmiljø. Og langt på vei er det nettopp sentrum som definerer byen, sentrum som påvirker omdømme og attraksjonskraft. Mange kan bidra positivt til det; engasjerte innbyggere, gode næringsdrivende og ulik fagkompetanse, som for eksempel representert ved en byarkitekt. Og det må interesserte politikere til, for i et samspill å utvikle et levende sentrum.

Det er viktig å lykkes med dette. Jo flere folk som bruker byen, oppholder seg i byrom, går i gatene, jo mer fremmes byliv, folkehelse, kultur, – integrering og sosial kontroll. Det er sosialt og det er kriminalitetsforebyggende. Og det gir godt grunnlag for handel og lokal næringsutvikling at folk er stolt av, glad i og har lyst til å bruke byen sin. Det er slik byutvikling vi i Skien Venstre heier på.

Signy Gjærum

nr. 7 på Skien Venstres liste