Lotheparken, et grønt klasserom

Lotheparken
Lotheparken, Foto: Haugesund Venstre

Lotheparken er en grønn lunge i Haugesund som bærer preg av forfall. Det vil vi i Haugesund Venstre gjøre noen med. Vi vil at parken skal bli et grønt klasserom.

Hauge skole er allerede i gang med å bruke Lotheparken, og målet er at den skal bli en forlengelse av klasserommet og skolegården. Hauge skole er en skole med lite uterom som Lotheparken utvider.

Holdninger til miljø

Hauge Skole er med i den nasjonale satsingen Natursekken. Det overordnede målet med denne satsingen er å stimulere til bærekraftig utvikling. Skal vi klare å kutte i miljøutslippene og ta vare på naturmangfoldet i årene fremover må vi endre holdningene våre. Dagens unge er en viktig del av å løse de miljømessige utfordringer vi står overfor.

Rekreasjon og fysisk aktivitet

Lotheparken er et grønt rekreasjonsområde for de som bor i området. Når elever som går på Hauge skole bruker parken, vil de få et eierskap til parken. Det vil kunne føre til at flere bruker parken også etter skoletid, og videre vil barna ta med seg sine foreldre og besteforeldre. Slik skaper det liv i en park. Vi mener at grønne områder til rekreasjon og fysisk aktivitet har stor verdi, særlig der hvor folk bor.

Opprustning

Skal Lotheparken bli Haugesunds grønne klasserom trengs en generell opprydning – det er ganske overgrodd. Trær er blitt så høye at den fantastiske utsikten forsvinner. Vi ønsker også en tilrettelagt samlingsplass for undervisning utendørs. Det bør også plantes trær og planter som sikrer økning i pollinerende insekter.

Haugesund Venstre ønsker å prioritere Lotheparken. Den kan bli som et kinderegg: et grønt klasserom for våre elever, et attraktivt grønt rekreasjonsområde og mer flora for våre bier og humler.

Mette Lothe

Bjørn Gunnar Husby

Lene Mathisen

Venstre vil at skole og barnehagene skal ha tilgang på naturen.
“Foto: Stock photo © serega_one