Svaret er teknologi, ikke deponi

Venstre på bedriftsbesøk hos OiW Process på Herøya, Kåre Pettersen

På besøk hos OiW Process, fra v.: Kåre Pettersen, Trine Jørgensen Dahll og Susan Heldal, OiW Process

Saken om eventuelt nytt deponi for farlig avfall er fremdeles like aktuelt. I april nedsatte regjeringen et ekspertutvalg som innen 1.11 i år skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres samt hvordan framtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres.

Vi vil innstendig råde ekspertutvalget til å rette fokuset på hvordan farlig avfall kan reduseres. Vi vet at det finnes teknologiløsninger i vårt nye fylke. Vi har selv vært og besøkt OiW som kan håndtere flyveaske – OiW Process har bevist at dette er løsninger som fungerer og som også gir nye produkter i en ekte sirkulær økonomi. De mener også at fullskala ikke er en problematikk. Det som gjenstår er viljen til å vri virkemidlene.

Da vil ikke spørsmålet lenger være å finne nye plasser for store giftdeponier. Saken handler om politisk vilje til å heie på ny teknologi og framtidsrettede arbeidsplasser.

Og gå fra en teknologi til en annen kan gjøre vondt, men er nødvendig. Når vi i dag vet at vi kan minimere mengden farlig avfall, bør tiden til ekspertutvalget brukes til å sette seg mer inn i mulighetene enn å finne nye skjulesteder for farlig avfall. Avfall som ikke bare kommer fra vår egen norske industrinæring men som også importeres fra våre naboland samt trolig også fra andre europeiske land.

Skal vi som nasjon bli Europas søppelfylling for farlig avfall? Skal vi ikke tenke på sikkerhet og helse for våre nærmest berørte innbyggerne? Skal vi ikke ta hensyn til vanndirektiver og nasjonale verneområder som f.eks. Svennerbassenget utenfor kysten vår som er erklært nasjonal laksefjord.

La oss som nasjon satse på framtidens arbeidsplasser. La oss snu hele problemstillingen: La vårt teknologibaserte næringsliv bli en eksportartikkel i stedet for at vi importerer problemavfall. Avfall hvor produsentene i mange tilfeller ikke har blitt pålagt å ta et seriøst miljøansvar for egen produksjon.

For oss som stiller til valg som Venstres kandidater til det nye fylkestinget vil nye teknologiske løsninger være fokuset. Selvsagt sier vi nei til både nye og historiske store giftdeponier! Vi forventer at ekspertutvalget også vil falle ned på en slik konklusjon når de leverer sin innstilling.

Tønsberg/Kragerø 29.august 2019
Kåre Pettersen, 1.kandidat Vestfold og Telemark Venstre
Trine Jørgensen Dahll, 2.kandidat Vestfold og Telemark Venstre