Vår ordførerkandidat: Ingve Lerang

Ingve er Randaberg Venstres førstekandidat.

Hvem er du?

Jeg er en 44 år gammel økonom som til daglig jobber i Equinor. Jeg er oppvokst på en liten gård på Grødem, som jeg overtok for snart 20 år siden. Her driver jeg sammen med kone og to barn med litt frukt, og fruktpressing gjennom «Fruktpresseriet på Grødem

Hva er du opptatt av?

Jeg er opptatt av å bevare Den Grønne Landsbyen som nettopp det; grønn og med et landsbypreg. For å få til det må vi slutte med å bygge ned jord og rasere friområder men heller ta vare på de grønne områdene vi har. I tillegg må vi sørge for å gi et innhold i landsbyen som gjør at man kan leve det gode livet her, hele livet. Det betyr at vi må satse på skolen, slik at barna våre får en god oppvekst, med trygge rammer både for læring og lek den tid de er der. Med mulighet til å vokse både faglig og sosialt. Vi må legge til rette for et fritidstilbud som fortsatt kan friste mange både barn og voksne gjennom å støtte opp om alt det frivillige arbeidet som allerede skjer i bygda vår og legge til rette for at frivilligheten fortsatt skal blomstre.

Godt valg!