Jeg har en drøm

Som en del av Akerhus Kunstsenters utstilling “My dream – our common future”, holdt Venstres ordførerkandidat Boye Bjerkholt en appell om sin drøm på trappa utenfor trappa på kunstsenteret. Les appellen her.

Boye Bjerkholt Akershus Kunstsenter Kjære forsamling

Jeg har en drøm om et Lillestrøm som er grønt, raust og liberalt. Et Lillestrøm som er inkluderende og innoverende, og som alltid jobber for å bli bedre.

Jeg har en drøm om et grønt Lillestrøm, som tar klimautfordringene på alvor, og som finner lokale løsninger som bringer både Lillestrøm og verden videre.

Et grønt Lillestrøm som viser vei og lederskap for klima og miljø.

Et grønt Lillestrøm som lever i pakt med naturen, med ren elv, grønne parker og med et rikt dyreliv og naturmangfold tett på byen og tettstedene våre.

Et grønt Lillestrøm hvor det er trygt og enkelt å gå og sykle i hele kommunen, og hvor kollektivtransporten er rask, hyppig og utslippsfri.

Jeg har en drøm om et raust Lillestrøm, som gir like muligheter for alle. Som inkluderer og inviterer alle mennesker, uavhengig av bakgrunn.

Et raust Lillestrøm som heier fram idrett, kultur og frivillighet.

Et raust Lillestrøm som ønsker alle velkommen.

Et raust Lillestrøm som rekker en hånd til dem som trenger hjelp.

Jeg har en drøm om et liberalt Lillestrøm, som omfavner mangfold og forskjellighet, og som legger til rette for nyskaping og som utfordrer det bestående.

Et liberalt Lillestrøm som heier på dem som har nye idéer, som tenker kreativt, og som utfordrer tradisjonelle oppfatninger.

Et liberalt Lillestrøm som ser verdien av kunst og kultur, og som skaper arenaer hvor kreative mennesker kan få utfolde seg og vise seg fram.

Et liberalt Lillestrøm som skaper nye løsninger, nye bedrifter og nye arbeidsplasser – og som løfter både Lillestrøm og menneskeheten.

Jeg har en drøm om en Lillestrøm kommune der vi alle er forskjellige, men der vi alle spiller på samme lag. En Lillestrøm kommune der vi har attraktive tettsteder med livskraftige nærmiljøer, og en by som spiller på lag med omgivelsene. En Lillestrøm kommune som er mer enn summen av alle delene.

Jeg har en drøm om et Lillestrøm som er tett på verden. Som er utovervendt og søkende. Som søker kunnskap, inspirasjon og samarbeid. Men jeg har også en drøm om at verden er tett på Lillestrøm. At verden vil lære av oss. Vi har så mange muligheter. Vi kan gå i front. Vi kan vise vei. Se til Lillestrøm! Sånn gjorde vi det. Nå vil vi lære det bort, for vi vil gjøre verden bedre.

Jeg har en drøm om en bedre verden. Og den starter med et bedre Lillestrøm.

Det er min drøm.