Se Odd Einar Dørums appell om verdens overdosedag

31. august er verdens overdosedag. I den forbindelse holdt Odd Einar Dørum appell på Sarpsborg torg. Trykk på lenken under for å se hele appellen.

Odd Einar holder appell verdens overdosedag

 

Odd Einar Dørum (V): Her i sted så ble det snakket om
klima og det er viktig, men det klima vi mennesker har
overfor hverandre er også viktig.
Og vi måler det som er bra i et samfunn på hvor mye man
ikke gir blaffen i de som sliter. Et samfunn er bra når det
stiller opp for de som sliter og gir de en sjanse.

Og Norge har en ganske dyster i rekort i dødsfall av de som
tar et skudd for mye og dør av overdoser.

Jeg har vært med på en jobb gjennom flere tiår, både som
venstrepolitiker, men også gjennom arbeid i Kirkens
Bymisjon, og gjennom regjeringen som er nå, og det er at
folk som er avhengig av stoff, skal ikke straffes for det. De
skal ha hjelp, og den hjelpen skal være der når du trenger
det.

Jeg har en god venn, en politimann, som har sluttet i Oslo
etter 45 år i politiet. Han fortalte baksjefen sin at han for 10
år siden fant en som lå et sted i Oslo, og gikk til
helsemyndighetene fordi han syns noen skulle gjøre noe. Så
sa han bare rolig – 10 år etterpå hadde ingen gjort noe som
helst. Så det er veldig lett å la være å bry seg. Og det er
viktig for alle som bryr seg: Alle som bryr seg – uansett – hvor
de gjør det – enten de gjør det i en kommune, en frivillig
organisasjon – De gjør noe veldig bra.

For 16 år siden var jeg justisminister og jeg ble enig med
riksadvokaten fra Indre Østfold, Tor-Aksel Busch, at politiet
skulle slutte å grave i lommene på slitne narkomane – skulle
hjelpe dem – skulle ikke jage folk som var slitne. Det ble en
kamp om det. Men nå får vi da en reform som gjennomføres
ved at de som er avhengig av stoff, skal få hjelp og ikke
straff. De skal ikke inn i strafferegisteret fordi de er syke. De
skal få hjelp.
Og jeg vet selv at da jeg ble politisk aktiv for mange tiår
siden, da sendte man slitne alkoholikere til livstidsfengsel
på Jæren. Bare for du var alkoholiker så endte du på livstid.
Stedet heter Opstad, nå heter det Åna fengsel. Og jeg ble
medlem for å gjøre opprør mot dette. Det var en helt
forferdelhet. Det var en klassejustis. Og slitne mannfolk ble
ble sendt til fengsel på Jæren. Det er ikke mer enn 50 år
siden vi avskaffet dette.

Så det vi gjør nå er å avskaffet at narkomane skal betale
bøter fordi de er avhengig av noe. Det skal de få slippe. De
skal ha hjelp. Også er det veldig bra at det er kommunale
virksomheter med lav terskel. Kirkens Bymisjon med lav
terskel.

Og da vil jeg si det, siden Hermstad (MDG, Red.anm.) her
isted snakket om miljøet: Det kan vi være enige om.
Men jeg har en filosofi der. Når det gjelder miljø er det ingen
som er verdensmester. Man er avhengig av mange
verdensmestre samtidig. Det er ingen som bygger landet
alene. Det er ingen som berger jorda alene. Alle mennesker
må med. Å få det til å høre ut som du må bli medlem ett sted
for å berge kloden – Nei, det er galt.

Og du berger ikke de som sliter heller alene. Du berger de
fordi du skaper en mentalitet hvor flere har lyst til å gjøre det
sammen.

Så det er er Venstres filosofi: Miljøpolitikk og sosialpolitikk
krever mange. Legge tilrette for at folk har en sjansje, Bryr
seg og ikke gir blaffen.

Takk for at dere hørte på.