En trygg og god oppvekst for alle barn

Ingen barn skal måtte vokse opp i utrygghet eller med en følelse av å
være utenfor. Derfor må vi ta i et tak sammen for å gjøre oppveksten litt
enklere for dem som har det vanskeligst.
Selv om også livet som voksen kan være tøft av og til, så har vi i alle fall muligheter
til å påvirke våre egne liv. Vi kan bestemme hvor vi vil jobbe, hvor vi vil bo, hvilke
venner vi vil henge med, og vi kan oppsøke hjelp når vi trenger det.
Barn har ofte ikke anledning til å ta disse valgene selv. De er prisgitt foreldre og andre
voksenpersoner rundt seg. Derfor er det et viktig ansvar både for politikerne og for
hver og en av oss, å sørge for å gi de barna som har det vanskeligst en sjanse til å
lykkes, og til å ta litt kontroll over sitt eget liv.

Venstre vil skape et samfunn hvor alle barn blir sett og får lov til å være seg selv.
Det vil vi blant annet gjøre gjennom å styrke den tidlige innsatsen, slik at vi kan hjelpe
barn som har det vanskelig før de faller utenfor. Vi ønsker også å gjøre barnehage
og SFO gratis for de familiene som har dårligst råd, for å hindre at noen barn blir
holdt utenfor på grunn av foreldrenes økonomi.
På samme måte ønsker vi også å innføre en ordning med aktivitetskort for barn og unge, som kan brukes til å betale for fritidsaktiviteter som de velger helt selv.
Samtidig er det viktig å huske at det å sikre en trygg og god oppvekst ikke bare er en
politikeroppgave. De små og store utfordringene som barna våre noen ganger står i
skjer på det aller mest lokale nivå, i våre egne nabolag, helt inn i våre hjem. Det betyr
for eksempel noe hvem som blir invitert i barnebursdagen og hvem som ikke blir det.
Det betyr også noe for veldig mange barn at vi voksne stiller opp som frivillige
fotballtrenere, speiderledere, kakebakere og loddselgere, for å sikre at det finnes et
gode idretts- og kulturaktiviteter for barna å delta i.