Enkelt og billig å reise kollektivt i Halden og Viken

Solveig Schytz og Joakim Karlsen foran busstoppet i gågata Halden

Solveig Schytz og Joakim Karlsen foran busstoppet i gågata Halden

Venstre vil at det skal være enkelt og billig å reise kollektivt i Halden og i nye Viken fylke.

Det må gjøres mer attraktivt å ta buss i Halden. Dette er helt nødvendig for å kunne utvikle sentrum for folk og ikke for biler. Det skal være lett a ta bussen for å handle, gå på skole, jobbe, gå på kino, låne bøker på biblioteket, svømme i den nye svømmehallen, bidra på frivilligsentralen, se håndballkamp i den nye idrettsarenaen, prøve skøyteisen i parken eller å ta en kaffe på det nye bymuseet i Fayegården. For at buss skal være et reelt alternativ til bil i Halden så må bussen gå oftere, kjøre rette ruter til og fra sentrum og bli billigere.

Det må gjøres mer attraktivt å ta buss og tog i hele Viken. Det lokale busstilbudet må henge bedre sammen med det regionale togtilbudet og dette kan sikres ved at fylkeskommunen tar over ansvaret for togtilbudet i fylket. Dette forslaget fra Venstre får nå full støtte fa et samlet politisk miljø i Oslo og Viken. Buss- og togtilbudet må planlegges samlet slik at buss og tog korresponderer og at tilbudene utfyller hverandre bedre.

For at buss skal være et reelt alternativ til bil i Halden så må bussen gå oftere, kjøre rette ruter til og fra sentrum og bli billigere.

Et viktig tiltak som nå gjennomføres er å gjøre kollektivtransporten i hele Viken og Oslo sømløs med et nytt felles billettsystem og takstsystem for buss og tog. Venstre ser dette som en mulighet til å redusere prisene på kollektivtransport og innføre fleksible priser for å få folk til å reise kollektivt fremfor å kjøre bil. Østfold har gått foran i dette arbeidet, med spesielle rabatter og perioder med gratis kollektivtrafikk i flere av Østfoldbyene. Nå må hele Viken lære av dette og prøve ut helgerabatter, sommerrabatter, familierabatter med mer, for å få flere til å reise kollektivt.

Stem Venstre både i kommunevalget og fylkestingsvalget for et sammenhengende, godt og billig kollektivtilbud i Halden og i Viken.

 

Solveig Schytz, 1.kandidat for Viken Venstre
Joakim Karlsen 1.kandidat for Halden Venstre
Innlegget ble publisert i Halden Arbeiderblad 2. september 2019.