Et rikt kulturliv!

Uttalelse fra Venstres landsmøte 2018: Eit rikt og variert kulturliv
Uttalelse fra Venstres landsmøte 2018: Eit rikt og variert kulturliv, Venstre

“Ja til større kultursektor og et kreativt Strand”

Venstre mener kultur beriker hverdagen vår og er med å gjøre livet verdt å leve. Et mangfoldig og skapende kulturliv er uunnværlig i et liberalt samfunn. Venstre mener at kjennskap og kunnskap til kunst og kulturuttrykk gjør borgerne bedre rustet for å delta i debatt og samfunnsutvikling. Den lokale historien knyttet til fjorden må synliggjøres og bevares. Derfor vil Strand Venstre jobbe for at det i samarbeid med sentrale myndigheter blir etablert et kystkultursenter i Jørpelandsvågen.

Kommunen må bidra til å stimulere til et rikt kulturliv i alle deler av kommunen. De ulike kulturtilbud bærer med seg viktige verdier i lokalsamfunnet. Kultur skaper fellesskap og identitetsbygging.

Strand Venstre vil:

  • styrke støtten til lokale lag og organisasjoner.
  • styrke driften av Folkets Hus
  • utvide tilbudet i kulturskolen og sikre at minst 30 % av elevene i grunnskolen har et tilbud
  • bedre vilkårene for musikkorps i kommunen
  • drive fortløpende vedlikehold av turstiene i kommunen i samarbeid med grunneiere, lag og organisasjoner.
  • sørge for at friluftstilbudene, så langt det er praktisk mulig, blir lagt til rette for funksjonshemmede brukere og etablere uu-fiskeplasser.
  • styrke bibliotektjenesten slik at det skapes kulturelle møteplasser med mulighet for å få impulser fra ulike kulturer og bruke bibliotekene som debattarenaer.
  • samarbeide med private aktører for å få bygget et nytt regionalt, kulturhus i Strand og selge Torghuset med leieavtale inntil nytt bygg står klart.
  • arbeide for å etablere et kystkultursenter i Jørpelandsvågen
  • legge til rette for musikk og kulturfestivaler på Jørpelandsholmen