Nes-politikk: ikke for de unge

Privat

Ole Andreas Sørli-Sidselssønn skrev valgkronikk i Raumnes 3. juli 2019.

I 2015 ble det valgt inn én representant under 30 år til Nes kommunestyre. Dobling etter valget er mulig, men på langt nær nok. Underskuddet i demokratisk representasjon er problematisk; hver tredje nesbu er født etter 1989.

Venstre og MDG, som kjemper for lokale tiltak på framtidsretta, globale utfordringer, som miljøkrisa, har topp ti-kandidater med snittalder på nær 40 år. Det er tiåret yngre enn øvrige parti. Dette indikerer at yngre krefter må til for å hanskes med problemene som i størst grad kommer til å gå utover morgendagens nesbuer.

Nyere forskning fastslår at lokalpolitikere generelt ikke ønsker å gi innbyggerne mer innflytelse på politiske prosesser. Skal noen få mer makt, må andre få mindre. Kanskje er det grunnen til at man ikke jobber hardere for å inkludere de yngre?

En hovedgrunn til at unge engasjerer seg lite i lokalpolitikken er at vi ikke har rom for større, prinsipielle debatter her i Nes. Det er en opplest og vedtatt holdning at man ikke skal diskutere f.eks. utenrikspolitikk. Nes kan uttale seg og fatte vedtak som har virkninger utafor kommunegrensa, men det ønsker dagens flertall ikke å gjøre.

Derfor tapte Venstre saken om oppropet for FNs atomvåpenforbud; derfor boikotter man ikke varer fra okkupert land; derfor tar man ikke global oppvarming på alvor.

Det skal nemlig ikke være del av vårt mandat som ett av tre folkevalgte nivåer i Norge. Mener noen.

Typisk for ungdommen er at de er mer idealistisk anlagt, og når man da ikke tar de store, viktige samtalene lokalt, så trekker vi heller ikke til oss flere av dem som skal ta den lokalpolitiske stafettpinnen videre.

Tør vi ta de litt vanskelige, større og prinsipielle sakene her i bygda, ja, da vil vi få flere som snakker for dem hvis stemmer ikke blir hørt. Flere forbilder som kan inspirere til forandring. Flere kritiske røster når man vedtar å kutte i helsesøstre. Flere med innsikt i hvordan unge mobbes.

Engasjerer vi ungdommen, vil vi få flere som gjør Nes, og verden, litt bedre.