Hunndalspolitikere vil gjøre Hunndalen til en attraktiv bydel i Gjøvik

Orchidè Zubor (H) og Christin Guldahl Madsen (V) vil at Hunndalen skal bli det nye fokusområdet i Gjøvik.
Vi ser at Hunndalen får mange nye innbyggere – og vi er jo allerede bydelen med flest innbyggere. Det må bety økt satsning på Hunndalen – vårt hjemsted.
Vi som bor her er veldig fornøyd med skolene våre, men mye kan bli bedre i Hunndalen.
I forbindelse med tettstedsutviklingen som nå endelig gjennomføres har det blitt holdt folkemøte og mange gode forslag har kommet fra innbyggerne om hva som kan gjøres. Nå er tida inne for å sette planene ut i livet.
Hunndalen er unik med all sin frivillighet både innen idrett, korps, kor, sanitetsforening, speider og mye annet. Til og med en ungdomsklubb drives kun av ildsjeler – HAFU-klubben som besøkes av veldig mange hver uke.
· Legge ut flere kommunale sentrumsnære tomter, for unge og nyetablerere
· Bygge gangveg langs Åsvegen forbi Hunn kirke
· Øke støtten til fritidsaktiviteter for barn og unge
· Skape flere gode integreringsarenaer som for eksempel Cafe Globus for sosialt fellesskap og språktrening
· Gi økt støtte til Hunndalsforum som har jobbet iherdig for Hunndalsdagene, med å utbedre parkene våre m.m.
Vi utfordrer politikere fra alle partier å løfte Hunndalen i neste 4-årsperiode!
Godt valg!
Christin Guldahl Madsen
Gjøvik Venstre
Orchidè Zubor
Gjøvik Høyre