Om undersøkelser og konklusjoner

Tirsdag 27. august hadde Fagforbundet svar på en undersøkelse og sine forsøk på konklusjoner på trykk i BA. Vi er helt enige i at folk må bruke stemmeretten sin i kommune- og fylkestingsvalget. Resten av fremstillingen er vi ikke like enige i og jeg må derfor få kommentere den.

Undersøkelsen tar utgangspunktet i sosialdemokratiske og sosiale verdier, og dersom man krysser JA gjennom hele skjemaet, slik som AP, Rødt, SV og SP har gjort, så skal det være løsningen slik vi forstår det. Venstre har krysset JA på noen av spørsmålsstillingene i undersøkelsen, men har ikke noen vanskeligheter med å besvare de andre spørsmålene, slik som Fagforbundet hevder. Vi synes bare de andre spørsmålene fortjener et litt mer nyansert svar enn JA og NEI, og har forsøkt å besvare disse spørsmålene – nettopp – mer nyansert. Dette er Fagforbundet klar over, selv om de velger å gi en annen versjon. Det er ikke helt greit. Fagbevegelsen må gjerne støtte de partier som de velger seg å støtte, men å forsøke å sverte andre partier med overflatiske undersøkelser, der de ikke får de svarene de ønsker, er rett og slett for dårlig.

Brønnøy Venstre har de siste fire årene jobbet målbevisst med å få orden på kommuneøkonomien. Det har ikke vært noen enkel oppgave og økonomien kan fremdeles ikke friskmeldes. Men vi er ute av Robek-lista og det gikk Venstre til valg på i 2015. Med økonomien i vesentlig bedre forfatning enn i forrige periode, har vi vært godt rustet til å møte utfordringer som 2. tertial høsten 2018, og budsjettåret 2019, med de største bevilgningene i skole og helse noensinne. Vi har i tillegg funnet rom for å bygge Salhushallen, med egen klatrehall, for fem hundre barn i nærområdet, Lille Brønnøya folkepark og den nye stålhallen som nå reiser seg. Vi har også gått i bresjen for digitalisering i skolen og bevilget flere millioner årlig for at barn og unge i Brønnøy kommune skal ha en god skolegang, og kunne tilegne seg digitale ferdigheter, som i andre kommuner. Denne kommunestyreperioden startet i 2015 med 30 millioner i kortsiktig gjeld, medlemskap på Robeklista og 17.000 kroner på investeringsfond. Vi avslutter perioden i 2019 med 0 kroner i kortsiktig gjeld, utmeldt av Robek og flerfoldige millioner i investeringsfond.

Vi har ikke gjort dette alene, men i samarbeid med AP og til dels Høyre fra sak til sak. Det er dette som er politikk, at partier med litt ulikt utgangspunkt kan komme sammen og søke gode løsninger. Så får Fagforbundet lage sine undersøkelser. Det eneste vi forventer er at de i det minste forsøker å konkludere i tråd med faktiske forhold og holder seg for gode til å presentere alternative fakta.

Vi vil til slutt appellere til velgerne, om at Venstre får fortsette å drive nøktern politikk. Vi vet i alle fall at detvirker.

 

Stig Arve Høyvik

Ordførerkandidat Brønnøy Venstre