Den grønne gründerbyen Kragerø

 

Vi har sett gjennom resultatene lokale ungdomsbedrifter har oppnådd i nasjonale konkurranser at det ikke er noe mangel på gode ideer i Kragerø. Kanskje Kragerø kan bli kjent som «Den grønne gründerbyen» i Norge hvis vi bestemmer oss for å ta et skikkelig løft nå?

Først litt skryt: Mange av elementene i et helhetlig Gründerstøtteprogram er allerede på plass i Kragerø gjennom kommunens næringskonsulent, Næringsforeningen, Omstillingsprogrammet, Reiselivsplanen og samarbeidet med Vekst i Grenland (ViG). Venstre heier på alle disse aktivitetene og ønsker å ytterligere styrke og videreutvikle det gode arbeidet som allerede gjøres på dette feltet:

Etablererkontoret tilbyr i dag førstelinjestøtte gjennom opplæring og rådgivning. Behov utover dette formidles gjennom ViG til industriinkubatoren Proventia på Herøya, som har kompetanse og erfaring i å hjelpe gründerbedrifter opp og stå og sikre kapital. Kragerø CoWork tilbyr kontorfellesskap og til dels råd og støtte for småbedrifter i Kragerø. Kanskje kan disse elementene videreutvikles videre til et komplett kommunalt Gründerstøtteprogram der nye bedrifter kan tilbys en startpakke som inneholder f.eks. gratis kontorplass/næringslokale det første halve året, et mentorprogram og et antall timer gratis tilgang til bistand fra revisor, advokat e.l. der det er behov for dette i etableringen? Vi ser for oss dette som et spleiselag mellom kommunen, private inkubatorer, lokale banker, gårdeiere, Næringsforeningen etc.

Det finnes et kommunalt næringsfond hvor nye og eksisterende bedrifter kan søke støtte, under forutsetning at de kan sannsynliggjøre at de vil skape nye jobber. Det private fondet Investmar, eid av Skagerrak Sparebank, investerer blant annet i kompetansebaserte nyetableringer, igjen er formålet å stimulere til at det skapes nye jobber i regionen. Vi i Venstre vil imidlertid gå enda litt lengre, og foreslår å øremerke en del av eksisterende midler spesifikt til grønne oppstartsbedrifter for å stimulere enda mer til denne type etableringer. Kanskje kan kommunen på sikt etablere et eget grønt etableringsfond i tillegg til de øvrige tiltakene som eksisterer i dag. Hva med en lokal «børs» der hvermannsen kan investere små (eller store) beløp i lokale oppstartsbedrifter, en slags lokal Kickstarter?

Noen andre tiltak som kan vurderes for å gjøre det enda mer attraktivt å etablere seg i Kragerø kan være:

• Utvide studietilbudet ved Læringssenteret ved å inngå samarbeid med enda flere utdanningsinstitusjoner slik at et enda større spekter av utdanninger kan tilbys som deltidsstudier. Kanskje kan man samarbeide også med utenlandske institusjoner for å øke tilbudet? Investere i å utvikle og tilby enda flere lokale kurs gjennom Etablererkontoret, gjerne i samarbeid med KVS og Innovasjonsmiljøet der.

• Gjøre det enklere for de gründerne, frilansere og andre som ikke har fast arbeidssted i Kragerø, men som ønsker å bosette seg her fordi livskvaliteten her er ekstra god. Stikkord her kan være fleksible åpningstider i barnehage/SFO, bedre kollektivtjenester til Grenland og Agder, tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele kommunen, jobbe for jernbaneforbindelse med stasjon på Tangen i Sannidal.

• Vurdere gratis eller billigere hustomter (som foreslått av Emil Lønne Fredriksen fra Sp i et innlegg i KV), kanskje vurdere å ansette en egen tilflyttingskoordinator som kan hjelpe til med å koordinere både jobbmuligheter, boligtilbud, barnehage, skoleplasser etc. for unge familier/gründere som vurderer å flytte til Kragerø?

• Etablere et slags «Kragerø House» i Oslo i samarbeid med et kontorhotell, der gründere fra Kragerø som kan ha tilgang til en kontorplass og møterom ved behov?

Stadig flere frilansere og selvstendig næringsdrivende opplever at et svakere sikkerhetsnett enn for fast ansatte gir mangelfulle rettigheter. Venstre vil sikre trygghet og forutsigbarhet også for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Nasjonalt gjør vi det ved å jobbe for bedre ordninger og rettigheter. Lokalt tror vi i Kragerø Venstre at Kragerø har en god mulighet til å bli et forbilde for andre kommuner når det gjelder hvordan vi heier på og støtter fram de gode ideene og menneskene bak dem.

Godt valg!

Kai Isaksen,

3.-kandidat Kragerø Venstre

Bjørn Andersen,

10.-kandidat Kragerø Venstre