Val 2019: våre folk!

Me er stolte av desse fine folka!

Stem Venstre, om du vil ha politikarar som:

  • jobbar for at Osterøy skal bli ein god oppvekstkommune. Born først!
  • er opptatt av klima og miljø
  • vil leggja til rette for næringsutvikling
  • vil ta vare på dei av oss som treng hjelp, anten det er den vesle kneika, eller heile livet ut
  • seier JA til framtida, og er positive til å trygge kommunale tilbod, sikre utvikling av bygder og grender, og gje betre rammevilkår ved å gå inn for kommunereform

Her finn du Osterøy Venstre si liste.

Her finn du Osterøy Venstre sitt valprogram.

God val!