Lavterskelhelsetilbud 一 en investering i mennesker

På Kommunebarometeret for 2019 faller Halden fra plass 337 til 408 (av 420) på kategorien for helse. Dette er en alvorlig utvikling som kommunen må ta tak i med en gang.

Halden kommune mangler fire helsesykepleiere for å få tilfredsstille nasjonal norm. Venstre vil ansette disse slik at barn og unge kan få hjelp og veiledning når de trenger det i stedet for å møte en stengt dør på skolen.

Mange unge og voksne sliter også psykisk. Venstre ønsker å gi innbyggerne et lavterskeltilbud for å bedre den psykologiske helsen: Noen man lett kan snakke med som kan hjelpe til med verktøy for å mestre en vanskelig hverdag eller sørge for raskere oppfølging av den ordinære psykologihelsetjenesten. Ofte er det ikke mye som skal til om hjelpen kommer tidlig og dette betyr bedre livskvalitet for den enkelte.

Psykisk helse

Frode Tennebø
Leder og 4. kandidat Halden Venstre

Innlegget ble publisert i Halden Arbeiderblad 6. september 2019.