Venstre vil ha en stor, grønn folkepark i Nydalen

Foto: Liv Aaberg

Det er helt nødvendig at politikerne lytter til innbyggernes erfaringer og behov, at de viser lederskap og tar grep om den resterende utviklingen av Nydalen. Det er fortsatt mulig å skape et godt bomiljø, men det krever en bedre overordnet planlegging. Da bør ikke omregulering av de siste store eiendommene skje før arealdelen av kommuneplanen blir behandlet i Rådhuset. Det skal skje etter valget.

For noen uker siden var både innbyggere og politikere invitert av Plan- og bygningsetaten til innspillsmøter i forbindelse med steds- og mulighetsanalysen for Nydalen. Selv om den kommer altfor sent, er det selvsagt bra at det nå lages en steds- og mulighetsanalyse som beskriver en samlet situasjon og plan for området. Det er også grunn til å gi ros til Plan- og bygningsetaten for å involvere innbyggerne i utarbeidelsen av planen.

På innspillsmøtet fikk vi utdelt et kart og ble bedt om å tegne inn nødvendig og ønskelig infrastruktur. Det var en interessant øvelse å tegne inn parker, torg og møteplasser det egentlig ikke er plass til på det som er igjen av ubebygd areal. Likevel, vi fikk tegnet inn en stor park på T-banetomten inntil Sandakerveien, der spaden foreløpig ikke er stukket i jorden. Vi fikk også plass til et torg.

Spørsmålet er om dette er tilstrekkelig. Hva er egentlig behovet for grøntarealer, torg, møteplasser og kulturarenaer for flere tusen innbyggere i Nydalen?

Det er aldri gjort vurderinger av om tiltakene, en park her og et torg der, er nok. Man har aldri vurdert hvilke konsekvenser utbygging og planlagt arealbruk vil få for både det fysiske og det psykososiale miljøet i Nydalen. Slike konsekvensutredninger er lovpålagt som en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel. Omregulering av de siste store eiendommene i Nydalen, T-banetomten og Schibstedtomten, bør derfor ikke skje før arealdelen av kommuneplanen blir behandlet i Bystyret.

Kommunen har ansvar for å sikre at befolkningen har tilstrekkelig tilgang på rekreasjonsområder. Steds- og mulighetsanalysen er et steg i riktig retning, men behovet er trolig større. Derfor er det viktig at politikerne faktisk lytter til innbyggernes erfaringer og behov, at de viser lederskap og tar grep om den resterende utviklingen av området.

 

Ingeborg Briseid Kraft, 1. kandidat, Nordre Aker Venstre