Stå opp for meieriet

Tine skal gjennomgå en slankekur. 400 stillinger skal bort og alle meieriene er på bordet.

Hovedårsaken er at det blir slutt på eksport av Jarlsberg-osten.

 

I BA 30. august kunne vi lese om hva Tines utfordring vil bli. De forbereder en nedgang i melk på nesten 10 prosent. Dette er alvorlig. Det er nå viktig at vi på hele Sør-Helgeland står opp og kjemper sammen for meieriet og de ansatte. Dette er en hjørnesteinsbedrift i Sømna og det vil få katastrofale konsekvenser dersom Tine velger å legge ned.

 

Brønnøy Venstre vil framheve at denne saken angår oss alle. Ikke bare ansatte, men samfunnet og næringslivet som lever av ringvirkninger rundt meieriet på Berg. Det er viktig nå at ikke det brer seg en engstelse, men det er alvorlig når Tine skal snu steiner og kutte i produksjonen. Jeg tror liten tro på at Tine tar ned produksjonen med 10 prosent fordelt på alle anleggene. Da Sør-Helgeland Meieri i Brønnøysund var truet, var det naturligste grepet å slå seg sammen med Sømna og støtte etableringen på Berg den gang. Dermed berget man kompetansen og arbeidsplassene i regionen. Denne etableringen kunne gjennomføres fordi vi hadde Tosenveien som døgnåpen transportvei.

 

I 2007 var det også en strukturdiskusjon i Tine. Den gang sto det mellom Berg og Kolvereid.

Da ble Berg valgt og produksjonen fikk fortsette. Anlegget har fått ei oppgradering og produksjonen har økt betydelig de siste årene.

Om dette er nok til at Sømna Meieri går under radaren denne gang vites ikke.

Men det som er sikkert er at man allerede da skulle satt Tosenveien under lupen og fått den inn i nasjonal transportplan.

Hadde man for 12 år siden hatt politisk vilje til å sette denne veien først, ville vi vært bedre rustet til å stå i mot slike utfordringer som vi nå ser.

 

Men da raset i 2016 stengte Tosenveien i 3 og en halv måned, så vi hvor viktig denne veien er for alle næringslivet. Varer og tjenester finner andre veier og løsninger. Når hovedveien stenger blir alternativene kronglete og kostnadskrevende.

Raset i Tosbotn i april 2016 ga liv i diskusjonen om hvilken vei som er viktigst.

For Brønnøy Venstre er det helt klart at Tosenveien er den viktigste, og korteste, veien til E6 og jernbane.

Det er aldri for sent å tenke transport er viktig og henger tett sammen med næring. Det er viktig for næringsaktører i alle størrelser at transport inn og ut er stabil.

Det er viktig nå å ha to tanker i hodet. Støtt kampen for meieriet på Berg, og sett Tosenveien først på alle prioriteringer. Da ser Tine at regionen er samlet i tilretteleggingen for transportnæringen.

Stig Arve Høyvik

Ordførerkandidat Brønnøy Venstre