Flesberg Venstre deler videoearkivet fra kommunestyremøtene med mer

Flesberg Venstre velger nå legge ut videoer av kommunestyremøter m.m.

Når kommunen ikke legger ut opptak av sine kommunestyremøter, så gjør Flesberg Venstre det.

Vi i Flesberg Venstre tror at du og mange andre kan tenke seg å se hvordan saker blir diskutert og vedtatt.

Du vil da vite hvordan dine skatte og avgiftspenger blir brukt og hvordan pengebruken blir fulgt opp.

Her kan du se hvordan andre saker er behandlet i forhold til en sak du har interesse i. Kanskje du vil se tilbake på hvordan din sak ble behandlet og hvem politikere som mente hva.

 

Komplette uklipte videoer ligger her

Vidoer etter saksnr og saksdokument ligger her

Saker etter tema ligger her.

Flesberg Venstre sine egenproduserte videoer ligger her

 

Ps det vil ta noe tid før vil vil klarer å legge ut alt slik det er tenkt, men det kommer etter hvert.