Kommunevalget 2019

Kjære Venstrevelger!

Kommunestyrevalget er over for denne gang, og vi er naturligvis ikke fornøyd med å ha gått tilbake fra 9,9% til 4,6%. Denne tilbakegangen deler vi med de andre regjeringspartiene, og vi tror dette ikke har med vår politikk i Nannestad å gjøre. Vi har samme tendens mange steder i landet. Og i Nannestad var marginene små, vi manglet bare fattige fire stemmer på å få inn en representant til!

Men det nytter ikke å sture. Det er forsatt 279 velgere som i likhet med meg har stemt Venstre i Nannestad. Det er bra, og nå starter jobben med å drive politikk i bygda. Gruppa, som består av Karl Henrik Laache som fast medlem, Bjørn Nordnes som 1. vara, Celine Gutierrez-Mowinckel som 2. vara, Heiko Bandlien som 3. vara og Rune Sveen som 4. vara, møttes første gang 11. september for å stake ut kursen fremover.

Vi går inn i perioden i opposisjon. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har ikke ønsket å videreføre samarbeidet med oss, uvisst av hvilken grunn, og har inngått samarbeid med Nannestad bygdeliste i stedet. Dette beklager vi sterkt. Resultatet er at vi står utenfor og vil stemme for det vi er for og imot det vi er imot. I forbindelse med konstituering av kommunestyret og valg av utvalg vil vi samarbeide med Krf, MDG og SV, og med Frp og Høyre.

Konstituerende møte i kommunestyret var den 8. oktober.

Så må vi bygge et bedre Venstre fram mot neste valg. Det er stortingsvalget om to år, deretter er det kommunevalget som står for tur. Vi vil invitere til møter og kurs for deg som er interessert i å engasjere deg i lokalpolitikken fremover. Vi trenger en større organisasjon og vi trenger engasjement om politikken vår, både lokalt, regionalt i Viken og nasjonalt.

Kulturrådet mente at Nannestad Venstre har den beste politikken for kulturen. Vi mener vi har den beste politikken for hele kommunen.