Laveste klimagassutslipp siden 1995

Det blir blant annet stadig mindre eskos fra biler på norske veier. Oppdaterte tall fra SSB viser at Norge i 2018 hadde de laveste klimagassutslippene siden 1995., Foto: iStock

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at klimagassutslippene ikke har vært lavere på 23 år. – 2018 er dermed det tredje året på rad med nedgang i klimagassutslippene. Svært gledelig, sier klimaminister Ola Elvestuen (V).

SSB kommer i dag med en korrigering av sine tall fra juni 2019. Oppdaterte tall viser at Norge i 2018 hadde de laveste klimagassutslippene siden 1995. Og siden toppåret 2007 har de gått ned med 8,7 prosent. De samlede utslippene for 2018 er dermed nedjustert i forhold til tallene som ble publisert tidligere i år som viste en liten oppgang.
Kilde: SSB

Ola Elvestuen

– Vi vil fortsette innsatsen for å kutte utslipp. Vi skal øke tempoet med å utvikle nullutslippsløsninger og kutte utslipp i alle sektorer, både i Norge og internasjonalt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Må fortsette å kutte utslipp

Hovedårsaken er en betydelig reduksjon i utslipp av de sterke klimagassene, kalt HFK-gasser. Siden 2003 har det vært en økende avgift på HFK-gasser som har medført et betydelig fall i importen.

– Det er gledelig å se at utslippstallene gikk ned også i 2018. Vi har nå en nedgang i utslippene på nesten 9 prosent siden 2007. Vi vil fortsette innsatsen for å kutte utslipp. Vi skal øke tempoet med å utvikle nullutslippsløsninger og kutte utslipp i alle sektorer, både i Norge og internasjonalt, sier Elvestuen.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

fyll inn din epostadresse

Legger fram klimaplan

Regjeringens klimamål for 2030 er å redusere de norske utslippene med 45 prosent 2030 i ikke-kvotepliktig sektor, og vil til neste år legge fram en plan for å nå dette målet.

– Norge skal kutte utslippene med minst 45 prosent innen 2030. Da må vi fortsette å utvikle nødvendige teknologier og nye næringer uten utslipp samtidig som gir oss økt, grønn konkurransekraft, sier klima- og miljøminister Elvestuen.

Mindre palmeolje

Salget av palmeolje til biodrivstoff gikk ned fra over 300 millioner liter til 93 millioner liter i 2018. Denne reduksjonen har ført til en økning av utslipp i Norge. Samtidig fører mindre bruk av palmeolje til at presset på regnskogen avtar, noe som bidrar til at de globale utslippene går ned. Dessuten øker mer miljøvennlig biodrivstoff, såkalt avansert biodrivstoff i Norge. Dette kommer blant annet fra slakteavfall, brukt frityrolje og rester fra skogbruket. Hele 40 prosent av biodrivstoffet er nå avansert, det er en dobling fra 2017.

Total utslipp av klimagasser 1990-2018


kilde: SSB