Innstillingen fra BaneNor legges frem idag

Foto: Svein Bjørtomt

Under dagens kommunestyremøte vil Bane Nor legge frem sine nye utredninger av alternativene “vest” og “øst” for jernbanetrasé gjennom Hamar.Hamar Venstre har forventninger til at Bane Nor denne gangen har utredet alternativ øst og at de ikke legger ned innsigelser mot dette østalternativet slik det ble gjort i forrige runde.

Det skal likevel ikke være tvil om hvilket alternativ Hamar Venstre vil gå for. Vi har vært en av de som har kjempet lengst for østalternativet. Det er det beste alternativet for fremtidig by- og sentrumsutvikling for Hamar som frigjør selve “indrefileten” i Hamar, strandsona. Vi kommer til å lese utredningene nøye og følge prosessen helt frem til en endelig avgjørelse i slutten av vårhalvåret 2020.

I dagens avis kan vi lese i Hamar Arbeiderblad at “Lars Eide tror det blir litt styr, at noen blir overrasket, men at ikke mange blir forbannet” (hovedoverskriften i artikkelen i HA). Om det betyr at BaneNor går for Vest kan godt tenkes, men det er lov å håpe at det ikke vil bli noen innsigelser denne gangen. Hamars innbyggere fortjener en god og ikke minst objektivt utredning av østalternativet – det er dette alternativet flertallet av Hamars befolkning ønsker seg. Her kan du lese saken.

Følg dagens kommunestyremøte live her.

Her finner du sakspapirer for møtet.