Minneord: Kaare R. Norum

Kaare R. Norum
Kaare R. Norum gikk 22. november bort. Norge har mistet en fremragende akademiker, folkeopplyser og en kjær Venstremann. , Foto: CC BY 2.5, Ståle Skogstad/norden.org (wikimedia)

Kaare R. Norum gikk 22. november bort. Norge har mistet en fremragende akademiker, folkeopplyser og en kjær Venstremann. Kaare ble 86 år gammel.

Kaare var alltid trygt plassert i den sosiale liberalismen med et stort engasjement for å forene akademia, skolen og næringslivet. Selv bidro han sterkt til utviklingen av samarbeidet mellom Ullern videregående skole og Radiumhospitalet, og mellom Oslo kommune og Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. I dette viktige samarbeidet knyttes grunnutdanning sammen med forskning, høyere utdanning og bedrifter.

Kaare var genuint opptatt av forskning med høy kvalitet, både i sitt virke som professor, som rektor ved Universitet i Oslo og i samfunnsdebatten. Han er forfatter for over 300 forskningsartikler. Vi kjente Kaare som en person som ønsket å legge kunnskap til grunn for alle beslutninger, og som selv bidro med alt han kunne.

Kaare var også en akademiker som mente folkeopplysning og tilgjengeliggjøring av forskning var avgjørende. Mest kjent er han som kostholdsopplyser i Fjernsynskjøkkenet sammen med Ingrid Espelid Hovig. I en alder av åtti år opprettet Kaare en egen blogg, der han fortsatte sitt arbeid med å formidle oppdatert forskning om kosthold og ernæring, og kom med tydelige innlegg i samfunnsdebatten. Det er få akademikere som har hatt så stor påvirkning på folks matvaner og hverdagsliv som Kaare.

Selv om Kaare aldri hadde sentrale Venstreverv, var han gjennom sitt virke en markant talsperson for liberale ideer og for partiet Venstre. Kaare deltok også politisk i sitt nærområde, og var i likhet med Ingrid Espelid Hovig vara til bydelsutvalget på Frogner, der han møtte flere ganger. Kaare var vara til bystyret i Oslo, og Stortingskandidat i 2005.

Vi minnes med takknemlighet alt Kaare bidro med for samfunnet i form av verdier, kunnskap og formidling. Vi lyser fred over Kaare Norums minne.

Av Trine Skei Grande og Odd Einar Dørum