Årsmelding Frogner Venstre 2017

1. Tillitsvalgte representanter i bydelslaget

På bydelslagsårsmøtet i november 2016 ble følgende styre valgt:

 

Leder: Tore Wilken Nitter Walaker
Nestleder: Anne-Lise Bergenheim

Styremedlemmer:

Ingeborg Andersen Reiersgård
Andreas Dobloug
Bård Magnus Fauske
Sonja Myhre Holten

Varamedlemmer:

 1. vara: Oscar Werner
 2. vara: Halfdan Simonsen
 3. vara: Tina Shagufta Munir Kornmo
 4. vara: Einar Kjerschow

 

Delegater til årsmøtet i Oslo Venstre 2017:

 1. Tore Wilken Nitter Walaker
 2. Anne-Lise Bergenheim
 3. Ingeborg Andersen Reiersgård
 4. Bård Magnus Fauske
 5. Andreas Dobloug
 6. Sonja Myhre Holten
 7. Oscar Werner
 8. Tina Shagufta Munir Kornmo
 9. Hannes Draude
 10. Ola Elvestuen
 11. Ingrid Agnes Keenan
 12. Pål J. Klouman
 13. Halfdan Simonsen
 14. Fritz Henrik Frölich

 

I tillegg har følgende medlemmer vært representert i følgende organer/fora:

Tina Shagufta Munir Kornmo – Hovedstyret i Oslo Venstre
Anders Bergsaker – Styret i Oslo Venstre (flyttet inn i bydelen sommeren 2017)

 

2. Folkevalgte i byen/bydelen

Følgende har vært folkevalgte fra Venstre i Oslo bystyre/bydelen i meldingsåret:

 

Stortinget: Ola Elvestuen – stortingsrepresentant

Bystyret: Julianne Ferskaug – vara til bystyret (flyttet inn i bydelen sommeren 2017)

Bydelsutvalget: Anne-Lise Bergenheim – BU-representant

Vararepresentanter

 1. Tina Shagufta Munir Kornmo
 2. Tore Wilken Nitter Walaker
 3. Marit Kamøy

Utvalg under bydelsutvalget:

Utvalg: Representant:

Arbeidsutvalget Anne-Lise Bergenheim (som observatør)

Miljø- og byutviklingskomitéen Anne-Lise Bergenheim (nestleder)

Helse-, unge- og sosialkomitéen Tore Wilken Nitter Walaker (som observatør)

 

Som følge av vedtak i Oslo Bystyre om endring i Bydelenes reglement høsten 2017, mistet observatører forslagsrett.

 

Driftsstyrer ved skolene:

Skole: Representant: Vararepresentant:

Ruseløkka skole Oscar Werner Jenny Gørvell-Dahl

Majorstuen skole Jan Mykleset Linn Cathrine Lunder

 

Tilsynsutvalg for institusjoner:

Tina Shagufta Munir Kornmo (medlem) – Tore Wilken Nitter Walaker (vara)

2.2 Venstres gruppe i bydelen

Venstres gruppe består av fast møtende representant og fast møtende samt varaer, i komiteer, driftsstyrer og tilsynsutvalg.

Gruppen har avholdt møter i forkant av alle bydelsutvalgets møter (kvelden før komitemøtene) for å diskutere sakene fra bydelsadministrasjon, forslag fra andre partier og egne forslag. Viktige saker i bydelen har vært:

Sykkelvei til Bygdøy, beboerparkering, rivning av Ruseløkka skole, stenging av Løkkeveien, Olaf Bull blir æret med plass og byste på Skillebekk etter forslag fra Venstre, vi oppnådde at forslaget om høyhus i Middelthunsgsgate 17 ble redusert fra 22 til 14 etasjer og Fonteneplassen ble reddet. Fartsgrenser, fotobokser og prinsipper for holdeplassstruktur er saker vi har jobbet med hele året. Likeledes strakstiltak for Bygdøy alle. Hvor trikken skal gå toppet seg med Ruters forslag om flytting av Briskebytrikken til Skovveien.

 

3. Organisasjon og aktiviteter

Styre- og medlemsmøter

 

I løpet av meldingsperioden har laget avholdt flere styremøter og medlemsarrangementer:

 • 25. januar: Første styremøte, årshjul, valgkamp og medlemsmøter ble diskutert.
 • 14. februar: Medlemsmøte, om rusomsorg og likeverdige tjenester for døve, stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth innledet
 • 15. mars: Andre styremøte, fokus på valgkamp og dørbank, Haakon Riekeles innledet.
 • 30. mars: Temamøte: Populisme, nasjonalisme og liberale svar, paneldebatt med Venstres Gøril Bjerkhol Havro, Civitas Bård Larsen og Agendas Sylo Taraku, moderert av Ingebjørg Sofie Larsen, daglig leder og redaktør i Minerva
 • 23. mai: Tredje styremøte, fokus på valgkamperfaringer hittil i videre satsing. Nestleiar i Oslo Venstre besøkte møtet
 • 7. august: Kombinert valgkampkickoff med styremøte, på restaurant. Alle aktivister invitert.
 • 25. september: Kombinert medlemsmøte for nye og styremøte: Innledninger om valgkampen, og om Venstres betydning ved Odd Einar Dørum
 • 16. november: Styremøte. Sykkelvei til Bygdøy diskutert, og innledning ved stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad om helse- og omsorgspolitikk
 • 14. desember: Årsmøte

 

Det avholdes faste gruppemøter i forkant av hvert møte i Bydelsutvalget.

 

 

Valgkampen

Mye av aktiviteten i lokallaget i 2017 har vært knyttet til valgkampen.

 

Målet som Oslo Venstre hadde satt for Frogner var 8% og 3600 stemmer. Fra valgkampseminar som Oslo Venstre arrangerte den 28.2.2017, ble det laget en valgkampplan i detalj som styret diskuterte i to omganger i den lange valgkampen, og som vi gikk gjennom ved starten av den korte valgkampen.

 

Kjernen i organiseringen vi til slutt landet på, var å ikke ha en valgkampsjef, men å inkorporere valgkamporganisasjonen i den øvrige organisasjonen. To ble ansvarlige for mobilisering, to ansvarlige for stands og to for dørbank.

 

Bydelslaget prioriterte og banket litt over 3000 dører og ble med det Oslos største og viktigste dørbanker.

 

24 lokale medlemmer (i tillegg til flere fra andre bydeler) deltok i valgkampaktiviteter lokalt i bydelen, og enkelte bidro også med sentrale valgkampaktiviteter (eks. stand på Karl Johan, rushtidsaksjoner på Ullevål Sykehus og Radiumshospitalet, paneldeltaker på debattmøter). Våre medlemmer bidro til flere andre lokallag sine aktiviteter.

 

 1. april – stand under Venstres landsmøte (på Majorstuhuset og Solli plass)
 2. april – dørbank med stortingskandidater Skillebekk (6 deltakere)
 3. april – temamøte «skole er viktigst» på Ruseløkka skole (9 Venstremedlemmer møtte, ingen eksterne)
 4. mai – sykkelstand på Huk
 5. juni – stand på Ruseløkka ved Joker
 6. juni – rushtidsaksjon Solli
 7. juni – stand under «Havnelangs» ved Filipstad med fokus på Filipstadløsningen vi vil ha
 8. juni – dørbank med stortingskandidater ved Frogner Plass
 9. juni – dørbank stortingskandidater ved Briskeby
 10. juni – «Homeparty» med Ola Elvestuen
 11. juni – dørbank med stortingskandidat ved Briskeby

6 øvrige rushtidsaksjoner i juni.

 

I den korte valgkampen fra 9. august hadde vi følgende aksjoner:

 

Rushtidsaksjoner hver morgen og ettermiddag, som sirkulerte på disse stedene: Majorstuhuset, Majorstuen ved utgangen til Colosseum, Nationaltheatret, Aker Brygge og Solli plass. Nesten 5 uker ble nesten 50 aksjoner!

 

Dørbank to ganger på kveldstid ukedager. Vi gikk på Skillebekk, Ruseløkka, Briskeby, Majorstuen, (alle flere ganger) og 1 gang rundt Frogner plass. Til sammen 17 dørbankaksjoner.

 

Stand på Majorstuen to ganger i uken, som regel torsdager og lørdager. Noen stand i tillegg ble også arrangert. Til sammen 10 stands.

 

Sykkelstand på Huk hver søndag, til sammen 5.

 

Listebæring ved 8 valglokaler. Søndag stod vi alle steder hele ettermiddagen, på mandag fra 17 – 21.

 

Venstre endte i bydelen med 14,4 % av valgdagsstemmene og ble 3. største parti (unntatt forhåndsstemmer) (resultatet for alle stemmer i Oslo ble 8,4%, inklusiv forhåndsstemmene). Målet for Frogner var satt til 8% og 3600 stemmer. Dette nådde vi med god margin.

 

Våre valgkretser gjorde det slik under valgtinget (dette er altså eksklusiv forhåndsstemmer, som ikke lar seg fordele på valgkretser innenfor Oslo):

 

Hartvig Nissen: 17,0%

Bygdøy skole: 16,1%

Bymuseet: 14,5%

Uranienborg menighetshus: 14,5%

Oslo Handelsgymnasium: 14,3% (klart største krets i stemmeberettigede)

Majorstuen skole: 13,4%

Politihøgskolen: 12,9%

Kristelig Gymnasium: 12,7%

Skolevalgsresultater:

Valgkomité

 

Valgkomiteen til årsmøtet 2017 har bestått av Anders Bergsaker (leder), Einar Kjerschow og Hanne Hjelmungen Lorvik.

 

 

 

 

 

4. Økonomi, kontingent og medlemstall

 

Bydelslaget har felles økonomi med Oslo Venstres øvrige bydelslag og fylkeslaget Oslo Venstre.

 

Bydelslagets medlemsregister administreres av Oslo Venstres sekretariat, mens kontingentinnkrevingen foretas av Venstres Hovedorganisasjon.

Medlemskontingentens størrelse fastsettes av fylkeslagets årsmøte og partiets landsmøte.

 

Medlemstall i laget pr. 14.12.2017: 152 medlemmer (herav 133 betalende)

Medlemstall i laget pr. årsmøtet i fjor (25.11.2016): 137 medlemmer (herav 102 betalende)

Inn og utflytting fra bydelen har også påvirkning på medlemstallet. Økningen på 14 medlemmer gjelder i hovedsak et stort antall nyinnmeldte: Vi har fått 46 nye medlemmer dette året (fra forrige årsmøte). Et litt mindre antall har meldt seg ut. Etter landsstyrevedtaket 9.12.17 om å innlede regjeringsforhandlinger, har 5 meldt seg ut og 7 meldt seg inn.

 

 

5. Annet :

 

Avisoppslag:

 • Dagsavisen 25.9.17: Full krangel om riving (om rivingen av Ruseløkka skole)
 • Dagsavisen 9.11.17: Sterkt urimelig (om at fremmedparkerende el-biler fortsatt kan stå gratis) Saken også minimum gjengitt i sin helhet i: abcnyheter.com
 • Debattinnlegg:
 • Dagsavisen / Nye Meninger september 2017: Gode boligprosjekter til Oslos østkant (Tina Kornmo)

 

Oslo, 14.12.2017

Tore Wilken Nitter Walaker /s/ – bydelslagsleder Anne-Lise Bergenheim /s/ – nestleder