Hjelp, ikke straff – Rusreformen et gjennomslag for Venstre

Ragnhild Helseth og Carl-Erik Grimstad, "Foto:Venstre"

-Forslaget til rusreform lagt frem av regjeringen blir den viktigste sosialpolitiske reformen i moderne norsk historie. Mange tiårs strafferegime har ikke fungert. Med Venstre i regjering skal rusavhengige få hjelp, ikke straff. Det skriver Ragnhild Helseth, fylkesleder Møre og Romsdal Venstre og stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad, helsepolitisk talsperson for Venstre.

Hele kronikken gjengitt her:

Hjelp, ikke straff

Mange tiårs strafferegime har ikke fungert. Med Venstre i regjering skal rusavhengige få hjelp, ikke straff.
Ragnhild Helseth, fylkesleder Møre og Romsdal Venstre
Carl-Erik Grimstad, helsepolitisk talsperson, Venstre

Rusreformen er en av Venstres største seiere i regjering etter mange års kamp for en mer human ruspolitikk. Rusreformutvalget har anbefalt å ikke lenger straffe bruk og besittelse av rusmidler, i stedet pålegges de å møte for en kommunal enhet for narkotikasaker. Førstestatsadvokat Runar Torgersen leder utvalget. Han påpeker at straff ikke begrenser narkotikabruk, utdypet i en 416 sider lang fagrapport med internasjonal forskning og erfaringer fra andre land.

– Man har utmerket empirisk belegg for at for eksempel trafikkregulering fungerer godt. Setebeltebøter har fått folk til å bruke setebelte, og fartsgrensene blir i rimelig grad respektert. Sånn er det ikke med bruk av rusmidler. Straffen fungerer dårlig der, og det har man gjennom internasjonal forskning god dekning for å si, sier Torgersen til NRK.

Dette bekrefter Venstres standpunkt i ruspolitikken: Det hjelper ikke å straffe folk som sliter med rus. Tvert imot kan det gjøre at de vegrer seg for å søke hjelp. Vi har arrestert, bøtelagt og fengslet noen av de mest sårbare menneskene blant oss. De som utvikler rusproblemer har ofte hatt psykisk sykdom, eller blitt utsatt for traumatiske opplevelser og misbruk i oppveksten før rusdebuten. De har blitt skjøvet unna med forakt og moralisme av samfunnet. Samtidig er Norge i overdosetoppen i Europa.

Regjeringen vil at personer som bruker narkotika skal møtes med tilpassede helse- og velferdstjenester. Møtet med den kommunale enheten tar både sikte på å gi personene informasjon om skadevirkninger av narkotikabruk samt å kartlegge tjenestebehov og tilrettelegge for behandling og videre oppfølging basert på personens individuelle situasjon og behov.

Rusreformen vil bli den viktigste sosialpolitiske reformen i moderne norsk historie. Her går vi helt i front i verden, og foreslår en kunnskapsbasert ruspolitikk som hjelper dem som trenger det mest. Etter mange tiår med feilslått ruspolitikk er det på tide med en ny kurs. Nå skal folk møtes med behandling – ikke straff.

Venstre har i mange år vært tidlig ute og alene om tiltak for å gjøre rusomsorgen i Norge mer human. Enten det gjelder mindre, men viktige satsinger, som domstolsprogram, LASSO-prosjektet eller 24-timers behandlingsgaranti, og nå det siste året altså endring av sprøyteromsloven og heroinassistert behandling.

Med rusreformen skal vi nå som samfunn ta et stort steg i riktig retning mot en mer human ruspolitikk, støttet av forskning og kunnskap.

Kronikken er publisert i avisa Tidens Krav papiravis 20.01.20 og
TK.no 17.01.20 Hjelp, ikke straff