Årsmelding for Kragerø Venstre 2019

Larvik Venstre vil ha miljøterapeuter inn i skolen., Envato/stock

Styret 2019 har vært:

Leder: Solfrid Rui Slettebakken

Nestleder: Johan Tønnes Løchstøer

Sekretær: Arvid Slettebakken

Kasserer: Trine Jørgensen Dahll

Styremedlem: Kai Isaksen, Kenneth Sommerseth og Petter Wellek Baann

Valgnemnd: Jan Otto Volden og Petter Wellek Baann

Revisor: Kai Isaksen

Vi har hatt 12 styremøter/medlemsmøter i perioden, der arbeidet – i tillegg til forberedelser av kommunestyre og formannskap – i stor grad har dreid seg om kommune- og fylkestingsvalget.

Vi arrangerte Pub Liberal for ungdom på Stopp’ n halv tre ganger i løpet av de første månedene av året. 31.januar var Unge Venstres leder Sondre Hansmark på Pub Liberal og foredro med konkrete øvelser for de frammøtte ungdommene. I mars hadde vi fokus på de unges Klimakamp. Pub Liberal synes som en tidsaktuell møteplass for politisk interessert ungdom.

I løpet av våren fikk vi ferdig valgprogrammet, det ble vedtatt i begynnelsen av juni, og vår første stand holdt vi i Sannidal, på markedsdagen der 22.juni. Mye folk, men det var helt tydelig at vi var i Senterpartiland. Videre standarbeid på Torget lørdag 29.juni. I slutten av juli deltok Trine og Solfrid på valgmøte på Kråkeroe -staulen sin familiedag. Der var politiske drøftinger med alle politiske partier minus Frp. Venstre var tydelig i t-skjortene sine. 1.kandidat for Venstre for nye VT fylket Kåre Pettersen deltok i panelet.

Videre gjennomførte vi stands i Kragerø de fleste lørdagene helt fram mot valget.

Solfrid og Tønnes “som første par ut” holdt foredrag på Kragerø-instituttet 7.august der de ulike partiene etter tur ble bedt om å vurdere følgende: «Utfordringer for Kragerø de neste 30 årene» De var flinke, men der var få tilhørere dessverre.

Programmet ble delt ut i slutten av august, vi fikk hjelp av Telemark Distribusjon, kortversjonen av fylkesprogrammet delte vi ut på stand og ved dørbankbesøk.

Vi hadde 4 dørbankere i sving, av disse var Solfrid særlig aktiv, og hun beretter om mange hyggelige opplevelser fra sine runder rundt i byen. Fylkesprogrammet med Trine på 2.plass fikk og fokus: -Det er lurt å stemme inn dyktige politikere fra Kragerø i det nye fylkestinget!

Frøposene «Biene ville stemt Venstre» og brosjyren «Stem på naturen» ble delt ut under dørbank-runder i mai.

Solfrid og Trine var i tillegg aktive i media, Solfrid særlig aktiv på SOME, det er hun som styrer disse for lokallaget.Hjemmesida ble etterhvert også hennes ansvar.

https://www.venstre.no/lokal/vestfold-og-telemark/kragero/

Trine la inn «Fun fakta om Venstre» i KV og på FB, der hun viser at vi har fått gjennomslag for mange viktige saker i lokalsamfunnet. Blant annet er det nå slutt på å sprenge ut svømmebasseng i svaberg, hytter skal tilpasses topografien i skjærgården, trehusbyen skal vi fortsette å hegne om og utvikle på sine egne premisser osv. B13 saken har vært en het potet i det politiske miljø dette året, og Trine har vært en av “hærførerne.” Tønnes,Kai og Solfrid hadde også diverse leserinnlegg som for eksempel, “Åpenhet og deltagelse gir tillit”, “Den grønne grunderbyen”, «Stem på kulturen» og «La barn og bier innta byen»

I løpet av sensommeren etablerte vi «Venstrekafé» på Evas Hage, et hyggelig møtested for venstrefolk og sympatisører onsdag ettermiddag. Der ble holdt formelle og mindre formelle møter før og etter valget.

Valgresultat: vi fikk 142 stemmer ved kommunevalget (2,6%)skuffende etter den innsatsen som ble lagt ned. Men vi er fornøyd med at vi fikk Tønnes inn i kommunestyret, han er også leder i Hovedutvalg for Omsorg. Tønnes sitter og i administrasjonsutvalget.

Formannskapet må klare seg uten Venstre i denne perioden, dette skyldes blant annet kjønnsfordeling og hestehandel. Venstre har følgende vara til kommunestyret; 1.vara Solfrid,2.vara Trine, 3.vara Preben. Trine er valgt inn i styret for Kragerø Boligbyggelag og fortsetter i styret for Berg Museum. Ilona er valgt inn i innvandrerrådet. Hennes andre periode.Solfrid sitter i valgnemnda. Hun er fortsatt med i styret for Jomfruland Nasjonalpark, der hun er 1.vara. Miljørådet er ikke valgt. Kai er foreslått her.

Det er særs gledelig at Trine har fått plass i Fylkestinget. Hun fikk 186 personstemmene som er 3. best i hele Vestfold Telemark fylke. I det nye fylkestinget fikk Venstre 3,3% som gav 2 repr. Trine og Kåre.

Kragerø 20.januar 2020

Arvid Slettebakken

sekretær