Valnemnda si innstilling for Vestland Venstre 2020 er klar

Valnemnda er no klar med si innstilling til årsmøtet i Vestland Venstre 8. og 9. februar 2020.

FYLKESSTYRE VESTLAND VENSTRE

Valnemnda kjem med eit samrøystes framlegg til samansetting av nytt styre for Vestland Venstre. Nemnda har lagt vekt på at det nye fylkesstyret skal bygge vidare på erfaring frå begge dei gamle fylkesstyra. Samtidig har det vore eit ønskje med fornying, noko nemnda meiner er ivareteke i forslaget. Det har vore viktig for nemnda å komme fram til personar som er gode medspelarar, og som er opptatt av å bygge organisasjon, nettverk og som kjenner dei ulike lokallaga. Nemnda sitt framlegg har god kjønnsbalanse, og dette har vore eit viktig prinsipp. Nemnda meiner at framlegget har rimeleg god aldersspreiing. Det finst fleire geografiske område i Vestland som ikkje er representert i styret. Dette kjem som resultat av dei prioriteringar som nemnda har gjort med tanke på erfaring, fornying og kjønn. Nemnda kjenner seg likevel viss om at dette er forslag til eit styre som vil jobbe godt for alle lokallag i heile Vestland.

Nemnda er samrøystes på kven ein foreslår som leiar og nestleiar, men er delt når det gjeld 2. nestleiar. Nemnda kjem med ei grunngjeving for dei som er innstilt til leiarverv, og inkluderer mindretalet sitt syn i dissensen.

LeiarÅsta Årøen

Bergen

Valnemnda innstiller Åsta som leiar. Ho har gjort ein god jobb som fylkesleiar for Hordaland og er svært motivert for vervet som fylkesleiar for Vestland. Åsta har lang erfaring og kjenner både Bergen og begge fylka godt. Nemnda meiner at Åsta har ein ro og eit fokus for styrearbeidet som er viktig for Vestland Venstre no. Vidare meiner nemnda at Åsta har dei kvalitetane som Vestland Venstre sin leiar skal ha, og ho vil verke samlande i det nye fylkeslaget.
Første nestleiarJan Henrik Nygård

Kinn

Valnamnda innstiller på Jan Henrik som første nestleiar. Han har vore ein god fylkesleiar for Sogn og Fjordane fram til no. Han er motivert for vervet og opptatt av god dialog og lokallagsarbeid. Han har eit godt nettverk mot næringslivet, og lang erfaring frå styrearbeid og organisasjonar.
Andre nestleiar

(dissens)

Agnes Hoshovde Bernes

Alver

Fleirtalet i nemnda (5 stemmer) innstiller Agnes som andre nestleiar. Ho har lang leiarefaring, kjenner fylkespolitikken godt frå Hordaland, og har vore i kommunestyret i heimkommunen Alver. God organisatorisk, er initiativrik og har stor arbeidskapasitet. God på organisering av aktivitet og medlemsrekruttering.
Medlem (dissens)Bjørn Tore Sund

Osterøy

Mindretalet i nemnda (2 stemmer) ønskjer Bjørn Tore som andre nestleiar. Han har fram til no vore 2. nestleiar i Hordaland Venstre. Har styrke i lang erfaring med organisasjonsarbeid. Opptatt av å bygge Vestland Venstre og har gjort ein stor innsats for svake lokallag dei siste åra. Stor arbeidskapasitet, er pliktoppfyllande og inspirerer. Har erfaring med å løfte eit svakt lokallag til å bli sterkt og velfungerande.
MedlemJo Lerheim, Bergen
MedlemElizabeth Toft Erichsen, Øygarden
MedlemÅge Avedal, Sunnfjord

 

Første varaGeir Angeltveit, Stord
Andre varaJon Frogner, Stad
Tredje varaNjaal Neckelmann, Bergen
Fjerde varaAlf Helge Greaker, Bømlo

I tillegg har sideorganisasjonane rett på ein representant kvar som dei sjølv peikar ut.

Fylkesleiar i Hordaland Venstre, Åsta Årøen og fylkesleiar i Sogn og Fjordane Venstre, Jan Henrik Nygård i eit felles styremøte i november 2018

LANDSMØTEDELEGATAR

Valnemnda legg fram forslag til følgjande prinsipp for innstilling til landsmøtedelegatar, Vestland Venstre:

Desse skal ha plass, og i slik rekkefølge:

  • Leiar og nestleiarar Vestland Venstre
  • Gruppeleiar fylkesting
  • Leiar Vestland Unge Venstre og Vestland Venstrekvinnelag
  • Byrådar (gruppleiar kan erstatte eitt byråd) og ordførarar
  • Varaordførarar
  • Leiar Bergen Venstre
  • Leiar Bergen Unge Venstre (dissens, eit mindretal på 3 ønskjer dette punktet stroke)
  • Statsrådar
  • Statssekretærar

Valnemnda har hatt som mål at prinsipp for samansettinga av landsmøteutsendingar skal gjenspegle mangfald og styrke i Vestland Venstre. I tillegg til posisjonane over, skal ein søke etter personar som har utmerka seg med å gjere ein særleg god jobb for Venstre. Ein skal også søke etter personar som er viktige for mindre lokallag der deltaking på landsmøte kan styrke motivasjonen. Ein skal så langt som råd er søke kjønnsbalanse og geografisk spreiing.

FRAMLEGG TIL LANDSMØTEDELEGATAR FRÅ VESTLAND VENSTRE 2020

  • med merknad om kven som er innstilt til landsstyreplass (Vestland har 3 i LS i 2020 etter regionreformen)

Valnemnda har fulgt forslaget til prinsipp for innstilling av landsmøtedelegatar. Plass 1-3 gjeld det nye fylkesstyret, og her har vi ført opp valnemnda si innstilling i desse verva.

1Åsta ÅrøenBergenLeiar Vestland Venstre (innstilt til landsstyreplass)
2Jan HenrikKinn1. nestleiar, Vestland Venstre (innstilt til landsstyreplass)
3Agnes BernesAlver2. nestleiar, Vestland Venstre
4Gunhild B. StangFjalerGruppeleiar i fylkestinget for Vestland Venstre (innstilt til landsstyreplass)
5Ole MartiniStadLeiar Vestland Unge Venstre
6??Leiar Vestland Venstrekvinnelag
7Julie AnderslandBergenGruppeleiar i Bystyret, Bergen Venstre
8Alfred BjørloStadOrdførar
9Gunnar OslandAskvollVaraordførar
10Torstein TvinnerheimStrynVaraordførar
11Ane BrevikBergenLeiar Bergen Venstre
12Solveig HillestadAskøyBergen Unge Venstre
13Atle HamarSunnfjordStatssekretær
14Kristin GolfEtne
15Per Arne LarsenBergen
16Eivind TokheimUllensvang
17Anne Beth NjærheimBømlo
18Bjørn Tore SundOsterøy
19Peder Lofnes HaugeBergen

Vara:

20Jacob NødsethKinn
21Elin SeimVoss
22Elizabeth Toft ErichsenØygarden
23Elias SlåttenSunnfjord
24Astrid DaleBjørnefjorden
25Are KvistadSogndal
26August SimonsenBergen 
27Heine JohansenBergen
28Njaal NeckelmannBergen
29Tallak RundholtBergen
30Dina BovimKinn

Fylkesstyret har mynde til å utnemne vara til landsstyret

 

Dette er valnemnda for Vestland Venstre:

Judith Kapstad

Leiar: Judith Kapstad, Sunnfjord
E-post: judkap@online.no  Mobil: 995 26 822

Medlemmer:
Kariann Myklebust Fagerli, Stad
Arild Raftevoll, Askøy
Kjersti I. Vevatne, Osterøy
Petter S. Ulriksen, Ullensvang

I tillegg møter Unge Venstre med Ole Martini og Venstrekvinnelaget med Siw Bergesen

Varamedlemmer:
1. Grete Line Simonsen, Bergen
2. Anne-Beth Njærheim, Bømlo
3. Gunn Merete Paulsen, Sunnfjord
4. Vigdis Tonning, Sunnfjord