Kunnskap, klima, næring og kultur: Venstre i den blågrønne regjeringen

Blågrønn regjering
Trine Skei Grande er Norges nye kunnskaps- og integreringsminister, og har med seg klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, næringsminister Iselin Nybø og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja., Foto: Venstre

Norge har fått en ny blågrønn regjering av Høyre, Venstre og KrF. Trine Skei Grande er kunnskaps- og integreringsminister, Sveinung Rotevatn klima- og miljøminister, Iselin Nybø næringsminister og Abid Q. Raja er kultur- og likestillingsminister i den nye regjeringen.

– I den nye blågrønne regjeringen overtar Venstre i dag ansvaret for skolepolitikken, integreringspolitikken, næringspolitikken, og vi fortsetter å ha ansvaret for klimapolitikken, kulturpolitikken, og ikke minst likestillingspolitikken. Samtidig setter vi sammen et nytt lag der vi bruker dyktige Venstre-folk fra hele landet med lang erfaring fra lokalpolitikken, og satser på å dyrke frem talenter og unge politikere som vi vet vil gjøre en stor innsats for landet og for partiet, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

Trine Skei Grande

Det er eleven som skal stå i sentrum. Kunnskap er makt og makt gir frihet. Den friheten ønsker vi at alle barn skal ha, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Venstre har vært et skoleparti så lenge partiet har eksistert, fra vi etablerte fellesskolen i begynnelsen av forrige århundre. Det ga barn mer frihet og like muligheter.

– Skolen skal sikre at alle kan leve gode liv og ha en arbeidsplass å gå til. Vi jobber for en skole som ser hver enkelt elev og gir tilpasset opplæring. Det er eleven som skal stå i sentrum. Det handler om å myndiggjøre folk og sette dem i stand til å ta makten over sitt eget liv. Kunnskap er makt og makt gir frihet. Den friheten ønsker vi at alle barn skal ha, sier Grande.

Barnehage og SFO er svært viktige fellesskapsarenaer for barn. Både når det gjelder læring og det å få venner. Da er flere dyktige barnehagelærere helt avgjørende.

– Skole, barnehage og SFO er dessuten svært viktige arenaer for integrering. Vi er et samfunn med små forskjeller og høy tillit borgerne imellom og mellom borgerne og staten. Fellesskapet står sterkt i Norge. Vi skal derfor gjennomføre et integreringsløft med mål om at innvandrere i enda større grad skal delta i arbeidslivet og i fellesskapet, sier Grande.

Bli medlem i Venstre

Næringsminister Iselin Nybø

Iselin Nybø

Jeg gleder meg til å gå i gang med arbeidet for å løfte innovasjonen, småbedriftene og de selvstendig næringsdrivende i Norge, slik at vi kan gjennomføre den store omstillingen norsk næringsliv er i gang med, sier næringsminister Iselin Nybø.

Venstre er også et parti som over lang tid har jobbet for småbedrifter, gründer og selvstendig næringsdrivende.

– For å lykkes med det grønne skiftet må vi skape nye, grønne arbeidsplasser. Vi må satse på folk som skaper en jobb for seg selv og noen til hvis vi skal lykkes. Jeg gleder meg til å gå i gang med arbeidet for å løfte innovasjonen, småbedriftene og de selvstendig næringsdrivende i Norge, slik at vi kan gjennomføre den store omstillingen norsk næringsliv er i gang med, sier Nybø.

Venstre mener næringslivet er noe av det aller viktigste både for å løse klimautfordringene, for å gi alle mennesker frihet til å skape sitt eget liv og for å sikre velferdssamfunnet for fremtiden.

– Vi har tusenvis av bedrifter i Norge som hver dag gjør en fantastisk innsats for å skape vekst og verdier over hele landet. En av de viktigste sakene fremover blir å sikre norske bedrifters konkurransekraft internasjonalt, både gjennom å ligge i front på innovasjon og grønn utvikling, og gjennom forpliktende samarbeid og EØS-avtalen, sier Nybø.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn

Det er det største gjennomslaget for en mer ambisøs klimapolitikk som vil gi store kutt i utslippene våre fremover, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Klimaendringene truer friheten til fremtidige generasjoner. Det grønne alternativet skal alltid være det beste, det billigste og det enkleste. Venstre vil ta Norge fra å være en oljenasjon til å bli et fornybarsamfunn.

– Mye går riktig vei i klimapolitikken. Klimagassutslippene går ned for tredje år på rad. Vi har tidenes grønneste kollektivsatsning og samferdselssatsing. Jernbanebudsjettet er styrket med 88 prosent siden 2013, vi har 100 millioner flere kollektivreiser i året nå og elbilsalget slår alle rekorder. Det aller viktigste er at vi har fått på plass en forpliktende klimaavtale med EU, noe min forgjenger Ola Elvestuen har en stor del av æren for. Det er det største gjennomslaget for en mer ambisøs klimapolitikk som vil gi store kutt i utslippene våre fremover, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Det er helt avgjørende at alle land, også Norge, gjør mye mer for å nå målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, slik verdenssamfunnet har blitt enige om.

– Venstre har vernet Lofoten og Vesterålen, men vi har fremdeles en svært viktig jobb å gjøre med sårbare havområder iskanten og forvaltningsplanen for Barentshavet. Å løse klimautfordringene våre er en enorm oppgave som vi bare kan løse i felleskap, gjennom internasjonalt samarbeid og gjennom samarbeid mellom næringslivet og myndighetene, fortsetter han. 

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Abid Raja

– Jeg ser frem til å gå i gang med å videreføre den enorme jobben Trine har gjort med å sikre et rikt og mangfoldig kulturliv som favner alle i hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og kulturpolitikken skal bygge på ytringsfrihet og toleranse.

– Jeg ser frem til å gå i gang med å videreføre den enorme jobben Trine har gjort med å sikre et rikt og mangfoldig kulturliv som favner alle i hele landet. Det blir ikke enkelt å etterfølge en av de beste kulturministrene vi noen gang har hatt, men jeg gleder meg til å møte hele kulturlivet, både det frie feltet og de viktigste institusjonene, og jobbe sammen med dem for å styrke kunstens og kulturens rolle som samfunnsbyggende kraft og ytringsfrihetens forkjempere. Jeg gleder meg også til å jobbe mer med idretten, som er en av de viktigste fellesskapene vi har i landet, og ikke minst med mediepolitikk, som Trine har lagt et veldig godt grunnlag for, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. 

– Jeg har også et stor engasjement for likestilling, og er glad for å ha fått vokse opp i ett av verdens mest likestilte land. Det gjenstår mye arbeid med å sikre like muligheter for absolutt alle, og det er ingen som kan gjøre den jobben bedre enn Venstre, fortsetter han.

Venstre har blant annet fått gjennomslag for tredeling av foreldrepermisjonen, som er et viktig steg nærmere mot full likestilling. Vi har alltid kjempet for retten til å elske hvem man vil, stått opp for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser, og jobbet for å sikre et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.

– Det er mange store arbeider som står foran oss, blant annet en stortingsmelding om menneskerettigheter for utviklingshemmede og ikke minst en svært viktig handlingsplan mot muslimhat. Jeg vil også jobbe spesielt med å bedre innvandrerkvinnenes muligheter i arbeidslivet bekjempe negativ sosial kontroll. Venstre skal stå i front for et samfunn med mer toleranse, større mangfold og mer frihet, sier Raja.

Venstres folk i regjeringsapparatet:

Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

Næringsminister Iselin Nybø

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Finansdepartementet: Statssekretær Geir Olsen

Statsministerens kontor: Statssekretær Audun Rødningsby

Last ned Granavolden-erklæringen

Bli med på laget

  • Navn