Våre folkevalde

Foto: Lindsey Bundschuh/Jon Frogner

Stad Venstre fekk eit valresultat på 36,2% i 2019, og har 11 av 33 kommunestyremedlemmer i Stad kommune. Vi har eit formelt samarbeid med Arbeidarpartiet og Høgre.

Stortingsrepresentant Sogn og Fjordane valkrins

Alfred Bjørlo. 480 82 652 / [email protected]

Ordførar i Stad

Gunnar Silden. 913 29 996 / [email protected]

Stad Venstre kommunestyregruppe, 2019-23

Kommunestyremedlemmer:

 1. Alfred Bjørlo
 2. Helle Frogner, gruppeleiar for Venstregruppa
 3. Knut Tore Nes Hjelle
 4. Gunnar Silden, ordførar
 5. Marilyn Osmundsvåg
 6. Kariann Myklebust Fagerli
 7. Ingebjørg Flyum Bjørlo
 8. Håvar Fagerli
 9. Anita Otneim Hoddevik
 10. Kristianne Nore
 11. Gunvald Ludvigsen

Formannskapet:

 1. Helle Frogner
 2. Gunnar Silden
 3. Gunvald Ludvigsen

Utval og verv

Utval for Kultur, Idrett, Samfunn og Næring:

Anita Otneim Hoddevik og Ingebjørg Flyum Bjørlo, Jon Frogner (1. vara), Siv Langøen Rotevatn (2. vara), Ole-Ansger Nepomuk Martini (3. vara)

Utval for oppvekst og opplæring:

Knut Tore Nes Hjelle (leiar), Kristianne Nore og Anna Teresa Villar Sundal, Solveig Kjesbu Sandven (1. vara), Johan Kroken (2. vara)

Utval for areal og eigedom:

Kirsti Ohrvik Olsen og Svein Rotevatn, Svein Arne Henjesand (1. vara), Linda Gotteberg (2. vara), Arve Dahl (3. vara)

Utval for helse og omsorg:

Marilyn Osmundsvåg (leiar), Håvar Fagerli og Gunvald Ludvigsen, Webjørn Moa (1. vara), Jorunn Breiteig (2. vara), Bettina Vick Bickardt (3. vara)

Kontrollutvalet:

Kariann Myklebust Fagerli (nestleiar)

Rådet for Nordfjord Folkemuseum:

Siv Langøen Rotevatn, medlem

Styret i Nordfjord Hamn:

Gunnar Silden, medlem

Stad Fjordvarme:

Gunvald Ludvigsen, styreleiar

Heimevernsnemnda:

Håvar Fagerli, medlem

Klagenemnda for eigedomsskatt:

Webjørn Moa, leiar

Styringsgruppa for Stad Skipstunnel:

Alfred Bjørlo, medlem