Årsmøte 2020…

Bergveronika er kommuneblomst i Bardu, Foto: Vilhelm Kjelsvik

Årsmøte i Bardu grønne Venstre ble avviklet mandag 10.februar med godt frammøte, 75 % av medlemmene møtte.

Leder og ett styremedlem var på valg og begge ble gjenvalgt. Laget har god økonomi, men trenger sårt til flere yngre medlemmer.

Styret i Bardu grønne Venstre for 2020 er: Leder Vilhelm Kjelsvik, styremedlemmer Maria Elena Olsen og Musa Gitau Anderssen.

Laget sender 2 delegater, Maria Elena Olsen og Musa Gitau Anderssen, til fylkesårsmøtet på Lyngskroa 22. – 23.februar.