Hvem skal representere Viken Venstre på Stortinget?

Tord Hustveit er leder for Viken Venstres nominasjonskomité for stortingsvalget i 2021., Foto: Morten Skåningsrud

Nominasjonskomiteen i Viken Venstre har startet arbeidet med å lage innstiling til stortingsvalgsliste i Viken. Nå ber vi medlemmer og lokallag komme med innspill på navn dere ønsker skal stå på listen.

Første frist for innspill vil være 15 april. I første runde ønsker nominasjonskomiteen seg at dere spiller inn alle kandidater dere tenker er aktuelle for å stå på listen. Både lokallag og enkeltpersoner har mulighet til å foreslå navn.

Forslag til navn til stortingsvalglista spilles inn her

For å sikre en mangfoldig liste oppfordrer nominasjonskomiteen spesielt til at det spilles inn unge, kvinner og ulike minoriteter.

Vi kommer til å forespørre alle som sto på liste i Akershus, Buskerud og Østfold i forrige periode om de ønsker å stå på liste igjen.

Alle foreslåtte kandidater vil bli forespurt om de ønsker å stå på stortingsvalgslisten og innen 1 mai vil det bli sendt ut en liste over alle aktuelle kandidater. Deretter vil lokallagene ha frist til 1 juni med å sende innspill til rangerte lister tilbake til nominasjonskomiteen.

I juni vil komiteen gjennomføre intervjuer med aktuelle kandidater og endelig forslag til liste sendes ut minst en måned før nominasjonsmøtet og senest 10. september.

Nominasjonsmøtet vil bli avholdt 10. oktober.

Nominasjonskomiteen kommer også til å arrangere et åpent møte hvor kandidater som ønsker å stå på topplassene på Stortingsvalgslisten har mulighet til å presentere seg. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette så snart det er fastsatt dato.

Basert på antall mandater det totalt vil være fra valgkretsene som ligger i Viken vil listen trolig bestå av opptil 24 navn.

Innspill på navn til stortingsvalglista sendes inn i dette skjemaet.