Radikal lærdom fra Radikale Venstre

Programkomiteen på besøk hos Radikale Venstre, Håvard Sandvik

Vi har fått en spennende oppfordring fra Venstres sentralstyre. Det nye stortingsprogrammet skal være kortere og mer overordnet. Det skal gi en tydeligere kobling mellom ideologien vår og sakene vi er opptatt av. Hovedpublikum er velgerne.

Et nytt program kan ikke være en forkortet versjon av det gamle programmet. Det må være noe helt nytt som fenger og leses på en ny måte.

Vi i programkomiteen har besøkt våre skandinaviske søsterpartier og lært mer av måten de jobber med programmet sitt på. Det er tre lærdommer som jeg mener vil være grunnleggende for det nye programutkastet vårt.

Programkomiteen på besøk hos Radikale Venstre

1 Tydeligere kobling mellom ideologi og politikk

Venstre har tradisjon for å dele opp mellom et operativ stortingsvalgprogram og et mer grunnleggende prinsipp-program. Et prinsipp-program er fint, fordi det gir en langsiktig retning på Venstres politikk. Det går gjerne flere stortingsvalg mellom hver gang et slikt program vedtas. Samtidig bør det gjøre stortingsvalgprogrammet kortere og mer konsist.

Utfordringen er at ved å dele disse to deler vi også opp informasjonen om hvorfor vi vil noe og hva det er vi vil gjøre. Det er denne koblingen som viser hvorfor vi vil noe som et liberalt parti og hva våre løsninger er som jeg mener er så viktig. I Sverige og Danmark finnes det ikke noe separat prinsipp-program, og det gjør at valgprogrammene deres er mye mer ideologisk forankret. Det er klart i partiprogrammene til alle søsterpartiene våre at det er frihet for alle, spesielt for de som har minst, som er målsetningen deres i alt de gjør. Dette budskapet forbinder de med hvert programområde.

Det bør vi også gjøre, slik at det blir klart for velger og tillitsvalgt ikke bare hva vi vil gjøre, men også hvorfor.

2 Prioritere færre og viktigere saker

Politikk handler om prioritering, også mellom saker. Velgerne må ikke lese alt vi står for og har stått for. De må vite hvilke saker vi prioriterer på det feltet som er viktig for dem. Vår jobb er å skrive et program som viser hva vi prioriterer, og der vi evner å prioritere vekk andre saker. For å få til dette må vi ha to ting i tankene samtidig. Hvilke saker er så viktige at vi må uttrykke vår mening om dem uansett hvor stor realisme det er i å endre dem? Og hvilke saker vil vi prioritere å gjennomføre i den kommende fireårsperioden på Stortinget? For å oppnå dette må vi prioritere ned de smale sakene, de spesifikke sakene som velgerne ikke er opptatt av. Vi skal fortsatt gjennomføre politikk på alle områder, ned i den minste detalj. Men stortingsvalgprogrammet er ikke stedet der dette skal avgjøres. Det er derfor vi har landsstyremøter og landsmøter kontinuerlig gjennom stortingsperioden. Klarer vi å prioritere bedre i programprosessen er det også et bidrag til mer levende partikultur. Fordi alt da ikke avgjøres på ett landsmøte i 2021.

Å prioritere handler også om å identifisere de viktige utfordringene vi står ovenfor de neste 4-10 årene. Vi vet at klima- og miljø er den viktigste utfordringen vi har i årene som kommer. Ekstremvær, stigende havnivå og mindre naturmangfold begrenser oss i hvor vi vil bo, den naturen vi vil leve i og den karrieren vi vil forfølge. Det må være vår viktigste sak. Vi vet også at for at alle skal kunne leve frie liv trenger vi en velferdsstat som er bærekraftig. Vår store utfordring vil være å bidra til at flere deltar i arbeidslivet og at velferdstjenestene våre målrettes mot de som trenger dem mest. Vi må ha svar på hvordan vi skal rigge arbeidslivet for automatisering og vi må gi folk mer kontroll over sin egen digitale hverdag.

3 Vi skal snakke med velgeren

Dette burde egentlig være selvfølgelig, men hvis du ser på lengden til norske partiprogrammer ser det ofte litt annerledes ut. Partiprogrammer er oppslagsverk for tillitsvalgte, interesseorganisasjoner og media. De forener partier i kompromisser og gir klare standpunkt. Men, det er lenge siden vi skrev partiprogrammer der velgeren satt i høysetet. For å gjøre det må vi skrive kortere, mer konkret og rett fram. Vi kan ikke la programmet lese som en stortingsinnstilling, og vi kan ikke basere oss på spesialiserte interesseorganisasjoner som publikum. Radikale Venstre i Danmark formulerer programmene sine på en helt annen måte enn vi gjør. De har kastet kulepunktene, og skriver korte avsnitt i «vi-form». De skriver på en måte som treffer hjerterota. Det må vi også få til i dette programmet.

4 Hvordan ser neste stortingsprogram ut?

Vi skal levere et utkast som er kortere og mer overordnet. Det skal skrives på en jordnær måte, samtidig som vi skal vise både hva vi mener og hvorfor vi mener det. Vi skal ha tatt noen modige prioriteringer, også av saker vi ikke mener hører hjemme i et partiprogram. Vi skal vise at frihet for alle er kjernen i Venstres oppdrag, og at frihet er vårt første liberale prinsipp.