Skoleåpning: Veiledere for skolene klare

Guri Melby i klasserom
27. april åpner skolene og SFO for 1.-4.trinn og noen grupper yrkesfagelever. - Jeg er veldig glad for at elevene får komme tilbake til skolen igjen. Vi vil åpne skolene på en trygg måte. Derfor er også veilederen viktig, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

27. april åpner skolene og SFO for 1.-4.trinn og noen grupper yrkesfagelever. – Jeg er veldig glad for at elevene får komme tilbake til skolen igjen. Vi vil åpne skolene på en trygg måte. Derfor er også veilederen viktig, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Nå er veilederne for hvordan skolene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klare. Skolene og skolefritidsordningene (SFO/AKS) må ha tiltakene på plass før de åpner for rundt 250.000 elever. Regjeringen besluttet før påske å gjenåpne barnehager fra 20. april, og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april.

Skal åpne på en trygg måte

– Jeg forstår at elever, foreldre, lærere og andre ansatte kan være bekymret. Vi vil åpne skolene på en trygg måte. Derfor er denne veilederen viktig. Erfaringene fra Norge og andre land viser også at få barn er smittebærere og få blir syke av koronaviruset, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Jeg er veldig glad for at elevene får komme tilbake til skolen igjen. Skolen er viktig for barn og unges trivsel, læring og utvikling. For de fleste vil det bli godt å få en mer normal hverdag sammen med venner i klassen og lærerne, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Les: Veileder hos Utdanningsdirektoratet.

Syke blir hjemme, mindre kontakt og hygienetiltak

Folkehelseinstituttet har sammen med Utdanningsdirektoratet laget to smittevernveiledere for skolene, én for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet og videregående skole. Veilederen har tre overordnete føringer: Syke skal bli hjemme, det skal være god hygiene og redusert fysisk kontakt.

Fakta: Maks 15 elever, mer utendørsVeilederne gir konkrete smittevernråd til skolene. Dette er blant tiltakene:

  • sikre gode rutiner for håndvask og sørge for nok desinfiserende utstyr
  • å organisere i mindre grupper, f.eks maks 15 elever for 1.-4. trinn og 20 elever for 5.-7.
  • å la elevene være mye ute i undervisningen og på SFO, og og unngå store samlinger
  • å sørge for at elevene har fast plass med god avstand
  • å ha gode rutiner for måltider og begrense deling av mat
  • å ha ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevene til å holde avstand
  • å begrense deling av utstyr, og at utstyr som deles må vaskes godt
  • å begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig

Krevende og viktig jobb

Fra forrige uke kom ansatte i 1.-4.trinn på listen over viktige samfunnsfunksjoner for å håndtere den pågående koronasituasjonen.

Kunnskapsminister Guri Melby

– Vi har forståelse for at enkelte lærere og andre ansatte i skolen er bekymret for å gå på jobb, men vi har valgt en mer forsiktig åpning enn det ekspertgruppen og Helsedirektoratet anbefalte, understreker Melby.

– Lærerne og de andre ansatte i skolen har stått ekstra på de siste ukene. Deres innsats blir helt avgjørende for at vi skal klare denne gjenåpnigen på en god måte. Åpningen kan bli utfordrende med både undervisning på skolen og hjemmeundervisning for elever som ikke kan komme på skolen av helsemessige grunner, sier Melby.

Noen elever må det tas spesielle hensyn til av helsemessige årsaker.

– Jeg har også forståelse for at enkelte lærere og andre ansatte i skolen er bekymret for å gå på jobb, men vi har valgt en mer forsiktig åpning enn det ekspertgruppen og Helsedirektoratet anbefalte. Tiltakene i veilederen skal bidra til at åpningen skjer på en trygg og forsvarlig måte. Jeg har stor tillit til at skolene har god dialog med foreldrene nå, slik at man tar nødvendig hensyn til elever i risikogrupper, de som trenger ekstra oppfølging og de foreldrene som er bekymret for å sende barna på skolen, sier Melby.

Gradvis åpning

Regjeringen har ønsket en gradvis og kontrollert åpning, for å sikre tid til forberedelser og smittevernforsvarlig gjenåpning. De yngste barna er prioritert, fordi hjemmeundervisningen har vært vanskelig for dem. Også elever i videregående som tar VG3 yrkesfaglig løp i skolen og yrkesfagelever i VG2 er prioritert, fordi elevene ikke har utstyr hjemme til å få den praktiske opplæringen de trenger til å få fagbrev.