Vindkraften inn i ordnede rammer

Regjeringen har nettopp lagt frem en stortingsmelding som foreslår endringer i konsesjonssystemet for vindkraft på land. Regjeringen ønsker at natur, lokal medvirkning og hensyn til samiske interesser skal vektlegges i mye større grad. Regjeringen foreslår også strammere tidsløp og liten mulighet til å endre prosjekt underveis i konsesjonsbehandlingen. (Foto: Kjartan Allmenning)

Klima og natur henger tett sammen. Derfor er Venstre opptatt av å øke produksjonen av fornybar energi, samtidig som vi tar bedre vare på naturen. Regjeringen har nettopp lagt frem en stortingsmelding som foreslår endringer i konsesjonssystemet for vindkraft på land. Natur, lokal medvirkning og hensyn til samiske interesser skal vektlegges i mye større grad, og regjeringen foreslår også et kortere tidsløp og mindre mulighet til å endre prosjekt underveis i konsesjonsbehandlingen.

– God klima- og miljøpolitikk betyr å få ned klimagassutslippene og ta vare på mer natur. Da må vi ha en god balanse mellom tilgang på fornybar kraft og hensynet til viktige miljøverdier. Det er viktig for både klima og naturmangfold at vi tar vare på økosystemene våre. Derfor endrer og strammer vi nå inn konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land og legger større vekt på natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Venstre er godt fornøyd med at regjeringen har fremmet et forslag som vil få vindkraftutbyggingen inn i mer ordnede former.

Sveinung Rotevatn (V), Klima- og miljøminister

– Det er viktig for både klima og naturmangfold at vi tar vare på økosystemene våre. Derfor endrer og strammer vi nå inn konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land og legger større vekt på natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Venstres politikk på vindkraft

Verden trenger mer fornybar energi for å løse klimakrisen. Vi må rigge samfunnet for den storstilte elektrifiseringen vi er i gang med, og som vil akselerere i årene foran oss. Samtidig må vi sikre at vindkraftutbygging skal ikke skje på bekostning av sårbar natur, og kommunenes medbestemmelse må styrkes kraftig.

Uttalelse om vindkraft fra Venstres landsstyre

Demokratisk utfordring

– Lokalpolitikere må vite hva de sier ja og nei til. Vindkraft har blitt et tema med høy konflikt, og mye av dette handler om at lokalbefolkning og lokale politikere opplever at de har sagt ja til noe, og får noe annet. Dette er et stort demokratisk problem, sier Ketil Kjenseth, leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Opprydding

Det er gitt 93 konsesjoner på vindkraft i Norge frem til i dag. Den første konsesjonen ble gitt i 1999. Om lag 50 av disse konsesjonene er gitt av den rødgrønne regjeringen, mens Senterpartiet hadde olje- og energiministerposten. Om lag 40 er gitt etter at den borgerlige regjeringen tiltrådte, men før Venstre gikk inn. Det er bare gitt tre konsesjoner etter at Venstre gikk inn i regjering: to til å erstatte gamle vindmøller med nye, og én for å utvide en eksisterende vindmøllepark. Alle disse tre har støtte fra lokale kommunestyrer.

– Vi rydder nå opp. Konsesjoner som er gitt av tidligere regjeringer og under det gamle systemet, får vi ikke endret. Men vi sørger nå for at vi i fremtiden får en vindkraftutbygging som legger mye større vekt på hensynet til natur og lokal medbestemmelse. Selvsagt skal vi ha produksjon av fornybar energi i dette landet, men det må skje innenfor tåleevnen til naturen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Regjeringens stortingsmelding om vindkraft