Jernbaneplanlegging i Follo – hvordan unngå at vi blir stående igjen på perrongen?

Maria-Therese jensen, Tale Noer og Olav Fjeld Kraugerud jobber or gode jernbaneløsninger, Ås Venstre - montasje

Ås og Nordre Follo kommunestyre vedtok i mai å ikke fastsette planprogram for østre linje og hensettingsspor. Dermed gikk saken til samferdselsdepartementet og nå er det ministeren som har hånden på spakene i lokomotivkabinen. Vi i Vestby og Ås Venstre ønsker å kunne bidra til en best mulig prosess videre, og for å klare dette holder vi et åpent møte for å få innspill til både konkrete løsninger og hvordan forholde seg konstruktiv i prosessen. Som en av få kommuner har Vestby satt av plass tidlig i prosessen til hensettingsspor, men kan man godta tomkjøring dit?

Møteplan – 8. sep, kl 19 – ca 21:30, i Ås kulturhus. Etterpå samles de som ønsker det til “mingling med avstand” på Ås stasjon (de holder åpent til ca kl 23 denne dagen – for oss og andre).

 • Velkommen
 • Innledere
  • Indre Østfold Venstres og statssekretær, landskapsarkitekten Maren Hersleth Holsen (10-15 min – via nett) “Et overordnet blikk: Bevaring av matjord er viktig, men hvordan prioritere det i enkeltsaker?”
  • Samfunnsplanlegger Alf S. Johansen (ca 20 min) “Jernbanen i Ås og omegn – sentralt for utvikling av god samferdsel i både indre og ytre Østfold”
  • Daglig leder i Norsk bane Jørg Westermann (ca 20 min) “Flere tog til Ås og Ski – hvor og hvordan”
  • Tekna jernbanes Øyvind Lavoll (ca 10 min) “Fagkompetansen og helhetsvurderingene – hvorfor når de ikke frem (til lokalpolitikerne)? og kommer de lokale innspill frem til til fagfolkene?”
  • Bedre bymiljø Moss’ Jonathan Parker (10 min) har sett på en del rammevilkår for samfunnsøkonomisk beregning av jernbanebygging, i Norge og Europa, og mener å se at noe mangler i Norge. Hans tittel er “Kan vi stole på ekspertisen?” .
 • Kort pause med oppklarende spørsmål
 • Diskusjon (40 – 60 minutter), som skal innom
  • Stortingsrepresentant Jon Gunnes (Venstre) starter debatten med å få spørsmålet “dersom du var minister, ville du konkludert eller utredet mer?” (men vi forventer ikke svar:)
  • Dersom vi kunne startet på nytt; Ville man kunne komme til faglig enighet om både hensettingsspor og påkobling østre linje? Dette inkluderer svar på
   • Hva er behovet for hensetting?
  • Evt. godsterminal Vestby og hensettingsspor; er det noe å hente på å plassere de sammen?
  • Hva konkret kan politikerne i Ås gjøre? (i tilegg til å påvirke egne partier sentralt)
  • Deltagere
   • Innledere pluss noen i salen. BaneNOR er invitert, men takket nei.
   • Grunneierlaget i Holstad
   • Gunnar Bengtsson, MdG

Ås Venstre digger innspill & diskusjoner som kan gjøre ting bedre, så ta gjerne kontakt. Her i lenka er våre folk.

Klokkeslett og sted: Kl 19 – 2130, Ås kulturhus, Se også evt. vår vår fb-side. Møtet blir i tillegg sendt via nett (meet.google.com/jsq-rrkm-jjz).
Påmelding skjer elektronisk (åpner i ny fane) (alle som skal møte opp fysisk må melde seg på i forkant)

 

Mer om innledningene og innhold:

Jørg Westermann, “Flere tog til Ås og Ski – hvor og hvordan”
Follo er et satsingsområde for jernbanen. Men står resultata i forhold til inngrepa og pengebruken? Får vi gode løsninger for ulike typer person- og godstog uten alvorlig skade på natur og miljø? Hva er alternativa? Norsk bane AS – Et firma som arbeider for et landsdekkende jernbanenett for raske person- og godstog.

Jonathan Parker sin ingress er “Bedre Byutvikling Moss ønsker en bedre bane og har funnet 7 grove saksbehandlingsfeil i dobbeltsporreguleringen for Moss. Vi har også sammenlignet EUs og Norges utredninger og finner at jernbanepolitikken i Norge bygger på feil metode og et misvisende utvalg av fakta. En seier i Moss Tingrett 15.-17. september vil tvinge fram utredning av alternativer som kan gi et bedre Intercity triangel”