Skoleskyss-krise på Romerike i koronatid

Smekkfult både inni og utenfor en skolebuss på Romerike. (Faksimile Romerikes Blad/Privat))

 

 

 

Overfylte skolebusser svekker smittevernet

UTTALELSE FRA ULLENSAKER VENSTRE 31. AUGUST 2020

Høsten er godt i gang med undervisning på skolene, og på grunn av COVID-19 er det viktig med gode smitteverntiltak. Skolene har fått strenge retningslinjer som i seg selv er utfordrende å gjennomføre, men det går blant annet ut på at elevene blir delt opp i kohorter for å sikre effektiv smittesporing.

Det som er en stor utfordring, er skoleskyssen. Vi leser om stappfulle busser der få eller ingen bruker munnbind, og elever og foresatte som ikke tar smittevern like mye på alvor.

Dette kan potensielt bli en farlig situasjon, fordi COVID-19 som kjent kan spre seg fort. COVID-19 har ikke vist seg å være like farlig for unge mennesker som eldre, men også i denne gruppen kan det være elever som er ekstra utsatt. Og det er heller ikke ønskelig at denne gruppen skal bidra til å spre smitten til andre mer sårbare grupper. En undersøkelse fra Sør-Korea (sitert i en rekke internasjonale medier) konkluderer med at barn og ungdom mellom 10 og 19 år smitter vel så effektivt som voksne, og de advarer mot hyppige utbrudd ved skoleåpning (kronikk i VG av Linn Ullmann og Niels Fredrik Dahl, 16. august 2020)

Transportselskapene selv ønsker ikke mer smittespredning, og skolene ønsker også at smitten skal holdes nede. Samtidig mener transportselskapene at de mangler ressurser til å sørge for at de skoleelever holder nok avstand, og skoleelevene selv må også ta ansvar. Noe som viser seg at de ikke gjør i tilstrekkelig grad.

Ullensaker Venstre ønsker derfor å komme med innspill til hva som kan gjøres for at denne situasjonen blir bedre, slik at vi slipper å imøtekomme en høst og vinter med en ny lockdown, som kan bli veldig kostbar og uheldig for samfunnet. Dessuten er alle menneskeliv verdige liv.

Forslag til løsninger:

 Det aller rimeligste, og kanskje mest effektive: Påbud om munnbind på all offentlig transport der meteren ikke kan overholdes. Dersom passasjerene ikke har på munnbind, så kan de ikke bli med videre på reisen.

  • Utfordringen med dette blir håndhevingen av denne bestemmelsen, men buss-sjåfør kan evt. nekte å kjøre videre, og også sende ut passasjerer som ikke tar på munnbind.
 1. Elever som har krav på skoleskyss får forrang foran elever som selv kjøper periodebillett. Dersom transportmiddelet allerede er fullt ved ankomst til en holdeplass, må det være greit å kjøre videre uten å stoppe. Elever som bor innenfor 6 km-grensen for å få skoleskyss, og som ikke bor langs farlig vei, bør komme seg til skolen på andre måter.
 2. Sette inn ekstra busser/transport på de mest belastede avgangstidene. Det er viktig at kapasiteten på bussene opprettholdes også når vi må holde større avstand, og at det skal være trygt å reise kollektivt. Dette uttalte Solveig Schytz til Aftenposten i august.
 3. Det kan settes inn flere minibusser for å spre elevene bedre, slik at elevene kan sitte mer spredt. https://www.yrkesbil.no/mobil/artikkel.php?aid=47161&fbclid=IwAR2ZxfsCdgLOoLcQilL-YgOfHJ45TKB9hPghlPavRB_29G-pPwtKnmnWQ2s
 4. Elever som er i risikosonen får tilbud om transport med taxi.
 5. Skolene på sin side kan sørge for følgende:
  • Ulik oppstart og avslutning av skoledagen, slik at ikke alle elever må reise samtidig.
  • Flere skoler bør organisere litt hjemmeundervisning, som roteres mellom elevene.
  • Skolene kan dele ut gratis munnbind til elevene
  • Skolene innkaller til foreldremøter via sms, selv for foresatte til elever som er over 18 år, for å sørge for at viktig informasjon kommer ut.
 6. Sørge for hyppigere kontroller på bussene, både billettkontroll og setebeltekontroller. Noen elever tror nå at «buss er gratis», slik at bussene kanskje er fullere enn før COVID-19. Dessuten kjører det mange stappfulle busser i 80-sone og på motorveien, noe som ikke representerer trygg skolevei.